Henning S Dalum 2

Landbrugsskolelærer Henning Søholm tror, at skolehaverne på Korinth Landbrugsskole kan fremme forståelsen mellem landbruget og resten af samfundet.

Share on Facebook
Share on Facebook