Nyheder og baggrund om skolehaver

Fremhævet

Skolehaver.com er drives af journalist og fagbogsforfatter Ulla Skovsbøl som supplement til bogen “Skolehaver i Praksis”, Forlaget Frydenlund i 2012.

Share on Facebook

Haver på skolen virker bedre i undervisningen end besøgshaver

Børn lærerSkolehaven på selve skolen er lettere at integrere i undervisningen og i forskellige fag end haver på f.eks. et landbrug, og den lader sig bedre forene med de nye faglige fællesmål, konkluderer ny evalueringsrapport om skolehavekonceptet Haver til Maver.

Af Ulla Skovsbøl

Tre pædagogiske forskere fra henholdsvis Metropol og Aarhus Universitet konstaterer i en netop udgivet rapport, at lærere og pædagoger involverer sig mere i skolehaven, hvis den ligger på selve skolen, end hvis de skal ud på en gård, et naturcenter eller lignende med eleverne for at få jord under neglene.

Når haven ligger på skolen eller i umiddelbar tilknytning til den, bliver haveundervisningen nemmere integreret i de øvrige fag, sammenhængen mellem udendørs og indendørs undervisning bliver stærkere, og det bliver nemmere at leve op til de forenklede fællesmål, sådan som folkeskolereformen kræver.

Det konkluderer rapporten med titlen ”Haver til Maver udbredelse – Studie af udbredelse og effekter af kulinarisk skolehaveprogram,” Forskerne bag den er Pernille Malberg Dyg fra HP Metropol og Karen Wistoft Christoffersen og Mikkel Lassen, begge fra Aarhus Universitet.

De anbefaler at Haver til Maver fremover ikke tager afsæt i haveaktiviteterne, men af det, eleverne skal lære af den – det vil sige i de forenklede fællesmål.

Læs rapporten her

Læs resten

Share on Facebook

Nyt mobilt skolehavekoncept ruller ud på Skanderborgs skoler

Eleverne på Gudenåskolen i Ry er klar til at gå i kast med Mobile haver. Foto: Henrik Bjerg for Mobile Haver.

Eleverne på Gudenåskolen i Ry er klar til at gå i kast med Mobile haver. Foto: Henrik Bjerg for Mobile Haver.

500 skoleelever i Skanderborg Kommune skal teste det nye skolehave-koncept Mobile Haver, som vil gøre det let for lærere og elever at få erfaringer med dyrkning og med at forstå madens vej fra jord til bord. 

Mobile Haver er en ny og enkel form for skolehave på hjul, som bliver lanceret torsdag 31. marts på Gudenå Skolen i Ry. I løbet af april ruller De Mobile Haver ud til i alt tyve klasser på i seks skoler i Skanderborg Kommune, hvor den nye form for skolehave allerede er blevet døbt “Skanderborgmodellen.”

Den nye form for skolehave på hjul er udviklet i Foreningen Mobile Undervisningshaver og støttes af Skanderborg Kommunes SKØN PULJE, Friluftsrådet, Bevica Fonden og Coop´s Medlemsinnovationspulje. Formålet er at gøre det overkommeligt, let og billigt for skoler at etablere en skolehave og bruge haven i undervisningen.

“Mobile Haver er en pakkeløsning, hvor skolehaverne får leveret alt, hvad der skal til for at få dyrkningen til at fungere. De får plantekasser på hjul, jord, økologisk gødning, frø, planter, dyrkningsvejledninger, undervisningsmaterialer og instruktionsvideoer,” forklarer projektleder Pernille Benzon.

Vi tror, det vil gøre det meget enklere og mere realistisk for skolerne at komme i komme i gang med dyrkningen og med at bruge haven som læringsrum,” siger hun. Læs resten

Share on Facebook

Haveambassadør etablerer “Jyske Skolehaver”

Haveambassadør Randi Beirholm har stiftet Jyske Skolehaver, en non-profit organisation, som skal rådgive om etablering og drift af skolehaver primært i Midtjylland.  Læs mere på Jyske Skolehavers hjemmeside

7b5b83eec5-IMG_2591

Foto: Randi Beirholm

Randi Beirholm brænder for haver, og ikke mindst for at gøre børn interesserede og engagerede i at dyrke planter og holde af haver. Derfor etablerer hun sig nu som skolehavekonsulent med base i Horsens Kommine, hvor hun bor.

“Jeg har 10 års erfaring som bygningskonstruktør med projektering og projektstyring, og de kompetencer kombinerer jeg med livslang praktisk erfaring og interesse for økologisk havedyrkning og en uddannelse som haveambassadør i Praktisk Økologis regi,” forklarer hun.

randi beirholm foto

Foto: Kirsten Adler

Den midtjyske skolehave-konsulent driver i forvejen fritidstilbudet “På kanten af skoven”, hvor hun fra forår til høst lærer børn at dyrker deres egne økologiske grøntsager og lave mad af dem. Nu tager hun skridtet til også at få haverne ind på skolerne i lokalområdet ved at tilbyde konsulentydelser til de lærere, der gerne vil i gang med skolehaven, men ikke føler, de har de fornødne kompetencer.

“Lærerne skal stå for den fag-faglige undervisning i skolehaven, men Jyske Skolehaver vil hjælpe dem med de praktiske forberedelser, planlægning af undervisningsforløb og sparring under vejs,” forklarer Randi Beirholm.

Jyske Skolehaver har oprettet en hjemmeside, hvor man kan læse mere om Jyske Skolehaver og priserne for konsulentydelserne.

Læs mere om Jyske Skolehaver 

Share on Facebook

Inspirationsdag om Haver til Maver

Børn laver mad ude

Skolehaveforeningen “Haver til Maver” holder inspirationsdag på Krogerup Avlsgaard ved Humlebæk torsdag den 8. oktober.

De seneste to år har skolehavekonceptet Haver til Maver i høj grad fået vind i sejlene. Med støtte fra Noredea Fonden er nye Haver til Maver-initiativer er skudt op over hele landet.

Foreningen, der oprindeligt blev etableret i samarbejde mellem Aarstiderne Fredensborg Kommune, har et naturligt omdrejningspunkt på Krogerup Avlsgaardv ved Humlebæk, som torsdag den 8. oktober danner rammen om den  en netværks- og inspirationsdag  om skolehavermed fokus på:

1) De praktiske processer og best practice i forbindelse med etablering af en kulinarisk skolehave

2) Hvordan kan læringsmiljøet udfoldes, så elverne får bedst udbytte af en kulinarisk skolehave

Inspirationsdagen byder bl.a. på oplæg om, hvordan man etablerer en skolehave fra idét til kommunal satsning. Der bliver mulighed for videndeling og erfaringer fra forskellige typer skolehaver, og der vil være case-baserede workshops med afsæt i skolernes og kommunernes rolle samt fokus på undervisningsfaglighed.

Læs mere på Haver til Mavers hjemmeside

 

Share on Facebook