Skolehavernes historie i Randers kortlagt fra 1934 til 1973

Rundt om i Randers lå tidligere skolehaver, der blev dyrket af elever fra byens skoler og gav et grønt supplement på familiernes middagsborde. Arkivar Tina Knudsen Jensen har fundet fundet historien om dem frem fra gemmerne i Randers Stadsarkiv.

Share on Facebook
Skolehave ved Randers Statsskole. Foto: Randers Stadsarkiv.

Af arkivar Tina Knudsen Jensen,  Randers Stadsarkiv for Amtsavisen Randers

Selve begrebet »skolehaver« er ikke ukendt, men hvor stort omfang skolehaverne havde i Randers, og hvornår haverne eksisterede, har det krævet lidt tid at finde frem til. Skolehaver fandtes i hele Danmark, og formålet var at forsøge at give de unge en interesse i naturen og tilknytning til jorden. Desuden kunne de unge måske bruge haverne som en indgang til senere tiders fritidsbeskæftigelser.

Det gav også mulighed for at udvikle en fællesskabsfølelse, hvor der stadig var plads til individuelle udfoldelser. Eleverne havde nemlig et fælles areal, hvor alle deltog i arbejdet på lige vilkår, men samtidig havde den enkelte elev sit eget jordstykke, hvor han selv var ansvarlig for arbejdet og kunne tage afgrøderne med hjem til familien.

Læs videre “Skolehavernes historie i Randers kortlagt fra 1934 til 1973”

Share on Facebook

120.000 børn og unge skal uddannes til bæredygtig livsstil

Ti danske kommuner vil i projektet Grøn Generation uddanne 120.000 børn og unge op til 17 års-alderen i bæredygtig udvikling.

Share on Facebook
120.000 børn og unge skal uddannes til at leve grønt og bæredygtigt. Ti danske kommuner vil uddanne en ny grøn generation. Pressefoto

Af Gustav Bech

At cykle i skole i stedet for at blive kørt af far eller mor. At aflevere en gammel computer på genbrugspladsen i stedet for at smide den i skraldespanden. At stå under den varme bruser i fem minutter i stedet for tyve.

Der er mange måder at definere bæredygtighed på. Men efter tre års forarbejde er ti danske kommuner klar med en strategi, som skal ruste børn og unge til en fremtid, hvor det bliver nødvendigt at spare på Jordens ressourcer.

Ti danske kommuner fra vest til øst har gennem tre år deltaget i det nationale udviklingsprojekt Grøn Generation. Nu står de klar med politisk vedtagne strategier for at uddanne børn og unge i alderen 0-17 år til at handle med omtanke og dermed gøre dem i stand til at skabe et bæredygtigt samfund. Læs videre “120.000 børn og unge skal uddannes til bæredygtig livsstil”

Share on Facebook

Haver til Maver starter ny efteruddannelse

Foreningen Haver til Maver udbyder ny efteruddannelse for lærere og pædagoger, som skal ruste dem til at integrerer skolehaven bedre ud undervisningen. 

Share on Facebook
Børn i Haver til Maver laver mad i udekøkken på Krogerup Avlsgaard i forbindelse med skolehaverne. Foto Ulla Skovsbøl ©

Foreningen Haver til Maver er klar med en ny efteruddannelse til lærere og pædagoger med titlen “Pædagogisk praksis og fagintegration i skolehaver.” Uddannelsen starter den 3. april 2017, og der er tilmeldingsfrist  fredag den 17. februar.

Formålet med efteruddannelse er  at give lærere og pædagoger et kompetenceløft, som gør dem bedre i stand til at at integrere skolehaverne i skolens fag – og omvendt.

“Vi oplever et behov og en interesse fra lærerne i at samarbejde og videndele på tværs af landet og ikke mindst dygtiggøre sig i at indtage skolehaven som et praktisk faglokale. Det skal uddannelsen imødekomme. Derudover afholder vi seminarer og udvikler grundforløb til at understøtte undervisningen,” siger Haver til Mavers projektchef Tove Preisler.

Læs videre “Haver til Maver starter ny efteruddannelse”

Share on Facebook