Udvalgt

Green Grounds for Health and Learning

VIDEO: Internationale eksperter fra hele verden anbefaler satstning på grønne lege- og læringsrum. Det fremgår af denne video fra konferencen Green Grounds for Health and Learning i Lund i september 2016.

Share on Facebook

Hør forskerne fortælle om, hvorfor det vigtigt at skabe læringsrum i naturen og skolens grønne omgivelser:

Share on Facebook

Seminariet i Jelling udbyder kursus i skolehave for lærere og pædagoger

Nyt tilbud om efteruddannelse på UCL Campus Jelling skal ruste lærere og pædagoger til at bruge haven som et udendørs læringsrum for børn i både daginstitutioner og skoler.

Share on Facebook
Ellen Habekost
Campushaven på seminariet i Jelling skal indgå som læringsrum for delagerne på UCL Campus Jellings skolehavekurser for lærere og pædagoger. Foto: Ulla Skovsbøl

Download infoark om kurset

Seminariet  UCL Campus Jelling udbyder nu et kursus til lærere og pædagoger, der skal styrke deres kompetencer i at arbejde med haven som læringsrum. Kurset forløber over fem mandage fra februar til juni 2017, hvor kursisterne følger årets gang i haven med start lige efter vinterferien og slut inden sommerferien.

På kurset bliver der etableret mindre læringsgrupper, hvor deltagerne kommer til at arbejde med miniprojekter, som de kan bruge i deres egen hverdag i skolen eller institutionen, og læringsgrupperne får løbende vejledning.

Kurset koster 2655 kr. plus moms og finder sted i tidsrummet fra 27. februar 2017  til 12. juni 2017.

Fokus på haven som læringsrum

De fem kursusgange skal ruste deltagerne til at forstå og bruge haven som et lærings- og dannelsesrum, der kan kobles sammen med centrale elementer i skolereformen såsom den åbne skole og den understøttende undervisning.

“Man kan betragte haven som et udendørs faglokale, der giver plads til bevægelse, målstyret og praksisnær undervisning og mulighed for at arbejde med sociale relationer og praktiske kompetencer, og det har alle børn glæde af,” forklarer lektor ved UCL Ellen Habekost, som har været med til at oprette kurset.

“Læringsformen skaber forbindelse mellem boglig viden, erfaring fra andre læringsarenaer og den giver fysisk bevægelse. På den måde samler skolehaven en lang række af de opgaver, som Folkeskolen skal løse,” påpeger hun.

“I skolehaven spiller ude- og indeaktiviteter sammen. Det vil sige, at eleverne lærer om virkeligheden i virkeligheden, og  på den måde skaber skolehaven rum for inkluderende fællesskaber på tværs af alder, kompetencer og evner,” siger Ellen Ravn Habekost.

Tilmelding her

Læs mere om Campushaven på UCL i Jelling

Målet med kurset 

  • at fremme anvendelsen af skolehaver i undervisningen
  • at styrke forståelsen af de pædagogiske muligheder, der ligger i dette mangeartede udelæringsrum
  • at inspirere og understøtte ideer og undervisningsforløb ud fra en læringsmålstyret tilgang, og hvordan forskellige fag kan udnytte skolehaverummet som autentisk ramme for læring
  • at  inspirere og understøtte ideer og forløb i den understøttende undervisning
  • at inspirere til etablering af forskellige haverum
  • at skabe lokalt netværk omkring pædagogik og didaktik i skolehaver

Praktiske oplysninger:
Sted: Lærer og Pædagoguddannelsen i Jelling, Vejlevej 2, 7300 Jelling
Kursusdage: Mandage den 27. februar, 27. marts, 24. april, 22.maj og 12. juni 2017 fra kl. 9 – 12.
Pris: 2655 kr. plus moms

Yderligere oplysninger:
Ellen Ravn Habekost, Lektor og projektleder : elrh@ucl.dk, tlf.:2010 9113
Kirsten Kamstrup, videreuddannelseskonsulent:kika@ucl.dk, tlf 2363 8267

 

Share on Facebook

I børnehaven Nyponbacken lærer børn at regne og læse i haven

Den integrerede institution Nyponbacken er én af 120 skånske skoler og børnehaver i Lund Kommune, som har erstattet asfalt og beton med et grønt lege og læringsrum  

Share on Facebook

hjertestoevler

Et rødt haveskur dekoreret med tegninger af solsikker, gulerødder, kål og kartofler. Et insekthotel omkranset af billeder med børn, der undersøger insekter. Flotte skilte i alle havebede med plantenavne og fotos af afgrøderne. Haven og legepladsen omkring Nyponbackan i den skånske by Lunds opland er ét stort lærings- og legerum.

Den integrerede institution er én af 120 skoler og børneinstitutioner i kommunen, hvor børnene har adgang til et grønt udeareal, der bevidst er udviklet til både leg og læring. Kommunen afsætter hvert år en pulje til nye grønne skolegårde og til at videreudvikle dem, der allerede fungerer. Programmet Grønne Skolegårde har eksisteret i 25 år, og i 2016 er der én million til forgrønnelsen af børnenes udemiljøer.

Mange år med skolehaver

have-nyponbacken
Børnene i Nyponbackan lærer nye ord og begreber i haven, og de måler, vejer og lærer at regne.

Den integrerede institution Nyponbacken har haft læringhaver til de ca. 55 børn i mange år, og de frodige grønsager i bedene bliver ikke kun brugt til fælles måltider, haven er også et udendørs læringsrum til for eksempel førskole-matematik.

”Vi starter med læringsaktiviteter meget tidligt, og bruger for eksempel haven og afgrøderne til taltræning, forklarer pædagog Anette Philemann” som har arbejdet på Nyponbacken siden 1978.

”Børnene måler og vejer, og de lærer begreber som større og mindre. De lærer også farverne og mange andre ord og begreber”.

Læs videre “I børnehaven Nyponbacken lærer børn at regne og læse i haven”

Share on Facebook