To ministre bød velkommen til skolehavekonference – på video

Både fødevareminister Dan Jørgensen og undervisningsminister Christine Antorini bød velkommen til de to ministeriers fælles skolehavekonference den 28. april 2015 – men kun på video.

Share on Facebook
Undervisningsminister Christine Antorini. Foto: Ulla Skovsbøl
Undervisningsminister Christine Antorini. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

I 2013 lancerede undervisningsminister Christine Antorini sammen med daværende fødevareminister – nuværende direktør i landbrugets organisation Fødevarer og Landbrug – Karen Hækkerup et skolehaveinitiativ, som fik stor bevågenhed: De to ministeriet afsatte til sammen to millioner kroner til fremme af skolehaver i Danmark.
Nu halvandet år efter foreligger resultatet, der primært består af et inspirationsmateriale til lærere, der vil i gang med at bruge haven i undervisningen. Det er 17 undervisningsforløb og en skolehavemanual, som skal gøre det lettere at komme i gang.

Læs om materialet her

”Skolehaver er et konkret bud på, hvordan læringen kan tilrettelægges med udgangspunkt i anvendelsesorienterede metoder og ved at afprøve teori i praksis,” sagde undervisningsminister Christine Antorini i forbindelse med præsentationen af de nye materialer.

Læs videre “To ministre bød velkommen til skolehavekonference – på video”

Share on Facebook

Madkulturen lancerer omfattende undervisningsmateriale til skolehaver

Madkulturen, der er en selvejende organisation under Fødevareministeriet, lancerede i dag en ny serie pædagogiske hæfter til inspiration for skolehavelærere

Share on Facebook

Madkulturens materialerDownload Madkulturens nye skolehavematerialer her

Af Ulla Skovsbøl

En serie hæfter med 17 konkrete undervisningsforløb blev i dag lanceret af Madkulturen, der hører under Fødevareministeriet. Det skete på en konference i Odense den 28. april 2015.

Materialerne er udarbejdet af som led i et samarbejde mellem Fødevareministeriet og Undervisningsminsteriet, som blev lanceret i november 2013 af daværende fødevareminister Karen Hækkerup og undervisningsminister Christine Antorini.

De to ministerier afsatte hver én million til at fremme udbredelsen af skolehaver.
Læs om lanceringen af samarbejdet

Læs videre “Madkulturen lancerer omfattende undervisningsmateriale til skolehaver”

Share on Facebook

Udeskole-site relanceret

Første maj en ny version af det udeskolesitet Skoven i Skolens og udeskole.dk, i luften. Det rummer en guldgrube af gode ideer til lærere og elever, der vil rykke undervisningen ud i virkeligheden.

Share on Facebook

Se det nye udeskolesite her

Pige med frø_500 Foto Ulla Skovsbøl
Foto Ulla Skovsbøl ©

Det nye site er en sammensmeltning af www.skoven-i-skolen.dk og www.udeskole.dk – og det får lov at beholde begge navne. Så kan brugerne selv vælge. Sitet kan frit benyttes af lærere og pædagoger og alle andre. Det rummer er et væld af ideer til udeundervisning i alle skolens fag og klassetrin – og forskningsbaseret viden om udeskole.

Der er bl.a. inspiration at hente til, hvordan man f.eks. kan undersøge vandløbets hastighed i fysik, lytte til fuglesang i musik eller besøge en kirkegård i kristendom og historie. Man kan skrive trædigte i dansk og bygge sæbekassebiler til udebrug i sløjd og køre ræs i matematik.

Udeskole og skolereform

Den nye hjemmeside kan støtte lærere og pædagoger i deres arbejde med en skolereform, hvor nøgleord er åben skole, kobling af teori og praksis, bevægelse og motivation, mener Malene Bendix, der er koordinator for Skoven i Skolen og Udeskole.dk.

”Der er lige nu et stort behov for konkrete ideer til, hvordan man flytter dele af skolens faglige undervisning ud i virkeligheden. Og der er behov for, at lærere og pædagoger kan dele deres ideer, så det der udvikles i Gedser også kan bruges i Skagen. Alt det håber vi at kunne understøtte med det nye site”, siger Malene Bendix.

Den nye hjemmeside har fået støtte fra Nordea Fonden, Undervisningsministeriets Tips og Lottomidler og 15. Juni Fonden.

Share on Facebook