“Skolehaver i praksis” – en bog om haven som læringsrum

Bogen “Skolehaver i praksis”  tager dig med på rundtur til en række skolehaveprojekter i ind- og udland. Gennem reportager og interviews med lærere og skoleledere får du indblik i mange forskellige måder at bruge haven på som et udendørs læringsrum til forskellige fag og tværfaglige forløb.  Pris: 200 kr. plus porto. Bestil den på skovsbol@hotmail.com

To ministre bød velkommen til skolehavekonference – på video

Både fødevareminister Dan Jørgensen og undervisningsminister Christine Antorini bød velkommen til de to ministeriers fælles skolehavekonference den 28. april 2015 – men kun på video.

Undervisningsminister Christine Antorini. Foto: Ulla Skovsbøl
Undervisningsminister Christine Antorini. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

I 2013 lancerede undervisningsminister Christine Antorini sammen med daværende fødevareminister – nuværende direktør i landbrugets organisation Fødevarer og Landbrug – Karen Hækkerup et skolehaveinitiativ, som fik stor bevågenhed: De to ministeriet afsatte til sammen to millioner kroner til fremme af skolehaver i Danmark.
Nu halvandet år efter foreligger resultatet, der primært består af et inspirationsmateriale til lærere, der vil i gang med at bruge haven i undervisningen. Det er 17 undervisningsforløb og en skolehavemanual, som skal gøre det lettere at komme i gang.

Læs om materialet her

”Skolehaver er et konkret bud på, hvordan læringen kan tilrettelægges med udgangspunkt i anvendelsesorienterede metoder og ved at afprøve teori i praksis,” sagde undervisningsminister Christine Antorini i forbindelse med præsentationen af de nye materialer.

Læs videre “To ministre bød velkommen til skolehavekonference – på video”

Madkulturen lancerer omfattende undervisningsmateriale til skolehaver

Madkulturen, der er en selvejende organisation under Fødevareministeriet, lancerede i dag en ny serie pædagogiske hæfter til inspiration for skolehavelærere

Madkulturens materialerDownload Madkulturens nye skolehavematerialer her

Af Ulla Skovsbøl

En serie hæfter med 17 konkrete undervisningsforløb blev i dag lanceret af Madkulturen, der hører under Fødevareministeriet. Det skete på en konference i Odense den 28. april 2015.

Materialerne er udarbejdet af som led i et samarbejde mellem Fødevareministeriet og Undervisningsminsteriet, som blev lanceret i november 2013 af daværende fødevareminister Karen Hækkerup og undervisningsminister Christine Antorini.

De to ministerier afsatte hver én million til at fremme udbredelsen af skolehaver.
Læs om lanceringen af samarbejdet

Læs videre “Madkulturen lancerer omfattende undervisningsmateriale til skolehaver”