Nyt nationalt center for skolehaver på Frederiksberg

Haver til Maver etablerer nyt skolehavecenter på Frederiksberg. Børnene er klar til at gå i gang. Pressefoto

Den landsdækkende skolehaveforening Haver til Maver får et nyt hovedsæde på Frederiksberg. Det bliver et skolehavecenter for læring om klima, mad og dyrkning.

Af Gustav Bech

Inden længe bliver Frederiksberg hjemsted for et nyt skolehavecenter, der skal vise og udvikle nye måder at lære, lege og leve i samspil med naturen, haven og maden.

Det tidligere Økologiske Inspirationshus på Allégade 7 ved Frederiksberg Have omdannes til et nyt Haver til Maver-univers, hvor næste generation inspireres og begejstres til en fremtid med mere kålrabi, kimchi og kammeratskab, fortæller Daniel Hervik, direktør i Haver til Maver.

Foreningen arbejder med at styrke børns viden om madens vej fra jord til bord.

Økologisk Inspirationshus

Det er det tidligere Økologiske Inspirationshus på Frederiksberg, som nu genopbygges og ventes at stå klar i begyndelsen af 2023. Frederiksbergfonden, den filantropiske forening Realdania og Haver til Maver investerer i og bidrager til projektet med 10 mio. kr.

Frederiksbergfonden køber, renoverer og udlejer ejendommen, som foreningen Realdania bidrager med støtte til den indretningsmæssige og arkitektoniske udformning.

Det nye sted får betydning for alle landets skolebørn, fortæller direktør i Haver til Maver, Daniel Hervik:

»Haver til Maver har som ambition, at alle landets kommuner inden 2030 har skolehaver. Det nationale skolehavecenter bliver en hjørnesten i at nå den målsætning. På den ene side som hovedkontor for sekretariatet. På den anden side som det sted, hvor vi i sammenhæng med den eksisterende skolehave i Frederiksberg Have eksperimenterer med nye læringsforløb, materialer og værktøjer til landets skolehaver«, siger han.

»Det bliver der, vi klæder haveformidlere, lærere og pædagoger på til at arbejde med skolehaver som en del af undervisningen i den danske folkeskole. Derfor er vi både stolte og dybt taknemmelige over denne mulighed«, understreger Daniel Hervik.

Faciliteter

Huset er på 300 kvadratmeter, fordelt på to etager og en mindre terrasse på 1. sal.

Det skal rumme et plantebaseret undervisningskøkken og laboratorium for børn og unge. Der bliver også plads til aktivitetsrum og klasseværelse, ligesom 1. salens terrasse skal rumme en minihave. Det kobles til de 3.000 m2 skolehaver i Frederiksberg Have 90 m fra huset.

Haver til Mavers sekretariat får sin daglige gang i huset, der også åbner sig op mod lokalsamfundet med mulighed for filmvisninger, fællesspisninger og familieworkshops. Huset vil desuden rumme andre samarbejdspartnere som fx Hello Kitchen, der driver Fars Køkkenskole og Mors Verdenskøkken. Der bliver mulighed for at udnytte faciliteterne om eftermiddagen, aftenen og i weekenderne.

Haver til Maver har siden 2006 arbejdet for at skabe gastronomiske skolehaver for landets skoleelever og vise, hvordan børnene helt konkret kan bruge virkeligheden som klasseværelse.

Haver til Maver: Coronaen har øget interessen for skolehaver

Corona-krisen har givet skoler og dagtilbud en enestående mulighed for at gentænke brugen af udeundervisning, mener foreningen Haver til Maver, der bakkes op af bl.a. Red Barnet. En række undersøgelser viser nemlig, at børn lærer både mere og bedre af at være udendørs.

Kravet om mere undervisning udendørs under Corona-krisen har øget interessen for skolehaver. Foto: Haver til Maver

Af Louise Taarnhøj, kommunikationsbureauet Koalition

Udeundervisning er blevet en afgørende del af den daglige undervisning i danske skoler, børnehaver, vuggestuer og dagtilbud, og det har vist naturens potentiale som pædagogisk redskab og trygt opholdssted for børn. Sådan lyder meldingen fra direktør i skolehaveforeningen Haver til Maver, Daniel Hervik.

Foreningen har den seneste måned oplevet en markant stigning i efterspørgsel på deres skolehaveforløb, og de opfordrer nu til, at udelivet i højere grad integreres i skoleskemaet – ikke kun som reaktion på den nuværende krise, men som en varig strukturering af danske dagtilbud og skoler. Adskillige undersøgelser viser nemlig, at børns forudsætninger for – og lyst til læring styrkes af at være udendørs.

Haver til Maver vil bruge nyt momentum

“Krisen har tvunget alle til at tænke i nye veje, og den har bl.a. vist, at naturen sagtens kan integreres mere i den daglige undervisning. Den omstillingsevne og handlekraft, som skoler, dagtilbud og kommuner viser lige nu skal da med videre!”siger Daniel Hervik.

“Vi kan bruge det momentum til at skabe bedre udendørs rammer for vores børn opvækst, der ruster dem til at tage vare på sig selv, hinanden og den klode de er en del af. Vi har ikke noget valg lige nu, men vi har et valg for fremtiden, og det er afgørende, at de ændringer, vi laver nu, gøres vedvarende og danner grobund for den barndom, vi ønsker for vores børn i fremtiden.”

Red Barnet bakker op

Haver til Maver har siden 2006 arbejdet for at styrke børn og unges indsigt i fødevareproduktion, bæredygtighed, madkultur og sundhed ved at bruge haven som læringsrum med undervisning fra både kokke, gartnere, landmænd og naturvejledere.

Det øgede fokus på udeundervisning med natur og fødevarer i centrum er vigtigt at holde fast i også efter krisen, påpeger Daniel Hervik. Og generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, bakker op om forslaget til en gentænkning af udeliv i skoler og dagtilbud:

“I Red Barnet ser vi naturen som en oplagt løftestang i både skole- og fritidsaktiviteter til at styrke børn socialt og kognitivt og samtidig sikre, at børn og unge også bliver del af den bæredygtige udvikling. Natursociale aktiviteter kan desuden være med til at mindske det læringstab, som risikerer at ramme børn og unge efter en lang skolenedlukning, og det kan hjælpe dem med at genfinde motivationen til at lære,” fortæller Johanne Schmidt-Nielsen.

Lærere skal klædes på til skolehaven

Også blandt lærere bakkes der op om det øgede naturfokus. Undervisning i og med naturen er fundamental for børns dannelse, mener foreningen Teachers for Future, der påpeger, at fremtidens lærere og pædagoger skal klædes bedre på til netop den opgave.

“Nøgleingrediensene er en grønnere læreruddannelse, opkvalificering af lærerteams og normstøttende strukturer i form af et tværgående tema om grøn bæredygtighed for hele skolesystemet. Kun sådan kan vi skabe fundamentet under den nødvendige omsorg for vores fælles livsgrundlag langt ind i fremtiden,” forklarer medstifter fra Teachers for Future, Mads Tudvad.

Landets mange skolehaver spirer i disse måneder, hvor ca. 15.000 børn hvert år gennemgår skolehaveforløb. Det har gjort Haver til Maver til en af de førende danske foreninger for grøn omstilling i børnehøjde.

Artiklen er skrevet af presse- og kommunikationskonsulent Louise Taarnhøj, kommunikationsbureauet Koalition for Foreningen Haver til Maver

Læs mere på Haver til Mavers hjemmeside

Links til undersøgelser:

The Lancet: A Future for the worlds children

Odense har åbnet sit tredje Haver til Maver center

Fra 2019 har tusind odenseanske skoleelever hvert år adgang til et læringsforløb i en af Haver til Mavers skolehaver

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen og børn fra Risingskolen markede i dag indvielsen med at plante et træ. Foto: Odense Kommune.

Pressemeddelelse, Odense Kommune

I juni 2019 åbnede Odenses tredje skolehave på Skibhusgården i det nordlige Odense.

Det betyder at i alt 1000 elever fra Odenses skoler nu hvert år får lov til at prøve kræfter med hakkejern, frø, spirer og madlavning i udekøkkener.

I forbindelse med budgetforliget for 2019 afsatte byrådet penge til en ny skolehave, og med den nye have på Skibhusgården er der fra 2020 i alt 44 odenseanske skoleklasser, der får mulighed for at arbejde i skolehaverne.

Den første skolehave i Odense åbnede på Falen i 2011 og passes hvert år af 20 klasser fra forskellige skoler. I 2016 stødte endnu en skolehave til i Holluf Pile, som 12 klasser deles om at passe.

Både voksne og børn har glædet sig til at komme i gang i den nye skolehave. “Haver til Maver” har nemlig været så populær, at der i længere tid har været ventelister.

Haven og læsehæftet lige vigtige

 Skolehaver er en helt konkret måde at arbejde med verdensmålene på, hvor eleverne har fokus på bæredygtighed i byen og samtidig får en større viden om naturen og klimaet som helhed.

Når de selv får frø, jord og hakkejern mellem hænderne, får de en bedre forståelse af bæredygtighed, madkultur og sundhed – og det er lige så vigtigt som at kunne læse, skrive og regne.

”Jeg har selv besøgt de to første skolehaver og der oplevet begejstringen hos børnene. Det glæder mig, at vi nu med endnu en skolehave kan give endnu flere børn muligheden for at arbejde i et lidt anderledes klasseværelse, som skolehaverne jo er,” siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Glade og stolte børn

Når eleverne dyrker og sår i skolehaven, oplever de, hvordan vores mad kommer fra jord til bord. Og det giver både enormt glade og stolte børn, når de høster de grøntsager, som de selv har sået frøene til.

Netop et sted som skolehaven giver eleverne et frirum til at lære på en anderledes måde. Her opstår fællesskaber på tværs af interesser, når undervisningen rykkes uden for klasseværelset og et nyt læringsmiljø opstår.

”Med “Haver til Maver” sætter vi naturen på skoleskemaet og giver skoleelever en rigtig god forståelse for samspillet mellem dyrkning, madlavning og den havenære natur,”  fortæller Per Christensen, som er leder af Natur- og Friluftscenter Skibhusgården, hvor den nye skolehaver ligger.

”Når børnene sår, høster og laver mad af deres egne grøntsager, bruger de geometrien til at måle havestykker, de tæller og deler frø, og de læser opskrifter og staver sig igennem grøntsagsnavne.”

I havens første sæson passer fem 4. klasser fra henholdsvis Risingskolen og H.C. Andersenskolen haven. Fremover vil det være hele tolv klasser fra forskellige skoler, der passer haven mellem april og oktober.

I efteråret 2019 går frivillige seniorer fra Ældre Sagen sammen med eleverne i skolehaven som en del af Odenses stærke generationspagt. Mødet på tværs af generationer eksisterer allerede i de to andre skolehaver

Fakta

  • Haver til Maver” er en landsdækkende almennyttig forening, der arbejder for at styrke børn og unges engagement i bæredygtighed, madkultur og sundhed.
  • I 2011 blev Haver til Maver etableret på Falen i Odense.  
  • I 2016 kom skolehaven i Holluf Pile til.
  • I juni 2019 blev den tredje skolehave på Skibhusgården indviet
  • “Haver til Maver” har arbejdet med udbredelse af skolehaver siden 2006 og har medvirket til etablering af skolehaver landet over.
  • “Haver til Maver” er støttet af Nordea Fonden, og driftsmidlerne til skolehaverne kommer fra Odense Kommune.

Læs mere:

www.nordeafonden.dk og www.havertilmaver.dk.  

 Kontaktinformation: Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, tlf.: 30604419
Per Lindegaard Christensen, leder af Natur- og Friluftscenter Skibhusgården, tlf.: 26127831