Haver til Maver på svensk

Et svensk CSA-landbrug uden for Lund i Skåne laver skolehaver sammen med det lokale naturcenter. Inspirationen kommer fra det danske skolehaveprojekt Haver til Maver, som det praktiseres på Krogerup Avlsgaard i Humlebæk.

Naturvejleder Carolina Lindeblad fra Naturskolan i Lund er tovholder på skolehaveprojektet i Värpinge ved Lund i Skåne. Foto: Ulla Skovsbøl
Naturvejleder Carolina Lindeblad fra Naturskolan i Lund er tovholder på skolehaveprojektet i Värpinge ved Lund i Skåne. Foto Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

”Jeg plejer at sige, at her dyrker vi ikke bare korn og grønsager. Vi dyrker også mennesker”. Sådan siger landmand Håkon Rasmusson om sit landbrug i Värpinge uden for Lund i Skåne.

Håkon Rasmusson “dyrker mennesker” ved dels at involvere lokale forbrugere i sit landbrug efter den amerikanske CSA-model (Community Supported Agriculture), dels ved at drive skolehaver efter dansk forbillede.

Dansk inspiration

“Jeg er inspireret af Haver til Maver på Krogerup,” siger Håkan Rasmusson om samarbejdet med Fogelskolan, og han synes konceptet fungerer fint i den skånske ramme: Læs videre “Haver til Maver på svensk”

I børnehaven Nyponbacken lærer børn at regne og læse i haven

Den integrerede institution Nyponbacken er én af 120 skånske skoler og børnehaver i Lund Kommune, som har erstattet asfalt og beton med et grønt lege og læringsrum  

hjertestoevler
Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Et rødt haveskur dekoreret med tegninger af solsikker, gulerødder, kål og kartofler. Et insekthotel omkranset af billeder med børn, der undersøger insekter. Flotte skilte i alle havebede med plantenavne og fotos af afgrøderne. Haven og legepladsen omkring Nyponbackan i den skånske by Lunds opland er ét stort lærings- og legerum.

Den integrerede institution er én af 120 skoler og børneinstitutioner i kommunen, hvor børnene har adgang til et grønt udeareal, der bevidst er udviklet til både leg og læring.

Kommunen afsætter hvert år en pulje til nye grønne skolegårde og til at videreudvikle dem, der allerede fungerer. Programmet Grønne Skolegårde har eksisteret i 25 år, og i 2016 er der én million til forgrønnelsen af børnenes udemiljøer. Læs videre “I børnehaven Nyponbacken lærer børn at regne og læse i haven”