Ny bog: Skolen i virkeligheden

Skolen i virkeligheden_500Af Ulla Skovsbøl

Ny antologi demonstrerer, hvordan skolen med fordel kan rykke ud af skolen og bruge skoven, haven, virksomheden, museet og mange andre overraskende steder som alternative læringsrum.

Bogens to redaktører, Trine Hyllested og Connie Stendal Rasmussen, mener, at undervisere på alle niveauer med fordel kan brugde det omgivende samfund som ramme for undervisning i mange fag på alle niveauer lige fra indskolingen til gymnasiet og ungdomsuddannelserne.

Bogens 16 kapitler udforsker mulighederne i de utraditionelle læringsrum og giver en række bud på, hvordan de kan bruges på en meningsfuld måde. Det kræver ud en ud-af-skolen didaktik.

Undervisning uden for skolens mure må ikke bare bliver udflugter og underholdning.  “Skolen i virkeligheden ” har blandt andet et kapitel om skolehaven som læringsrum, skrevet af Ulla Skovsbøl.

Læs kapitlet om skolehaver her

Trine Hyllested og Connie Stendal Rasmussen: “Skolen i virkeligheden”, Unge Pædagoger, 2013.

 

Share on Facebook

Nyt undervisningsmateriale om mad, dyrkning, hav og miljø

Skolebørn Østersøen rundt får glæde af nyt undervisningsmateriale fra Det Økologiske Råd. ”Vi deler et hav” handler om fødevarer, landbrug og havmiljø og udkommer på dansk, engelsk, tysk, svensk, finsk, litauisk og estisk

Share on Facebook

Læs mere på Vi deler et hav 

Vi deler Forside
Ulla Skovsbøl: ”Vi deler et hav,” Det Økologiske Råd, Kbh. 2013. Tegninger og layout Eva Wulff.

Skolebørn Østersøen rundt får glæde af nyt undervisningsmateriale fra Det Økologiske Råd. ”Vi deler et hav” handler om fødevarer, landbrug og havmiljø og udkommer på dansk, engelsk, tysk, svensk, finsk, litauisk og estisk. Kan bruges i forbindelse med skolehaver og udeskole.

”Vi deler et hav” er et usædvanligt undervisningsmateriale, som lægger op til skolesamarbejder på kryds og tværs af Østersøen.

Materialet er målrettet elever i 5. og 6. klasse og består af  undervisningshæfte, som kombinerer fiktion og faglig viden. Der hører en righoldig hjemmeside til materialet – Vi deler et hav  – hvorfra man kan downloade hæftet på flere sprog.

På hjemmesiden finder man også lærervejledning, opgaver, forslag til ekskursioner og forsøg, og desuden en udførlig redegørelse for, hvordan materialet er tilpasset Fælles Mål. Det er således nemt at integrere i undervisningen, og egner sig især til natur-teknik og hjemkundskab, men kan også bruges i tværfaglige forløb med fx dansk og engelsk.

Læs videre “Nyt undervisningsmateriale om mad, dyrkning, hav og miljø”

Share on Facebook

Mere end 600 skolehaver i London

I London har mere end 600 byskoler i de seneste år anlagt skolehaver opmuntret af byens borgmester Boris Johnson og miljøorganisationen Capital Growth, som arbejder for at fremme ”urban gardening” i storbyen.

Share on Facebook

Læs mere i Ulla Skovsbøls hæfte: Skolehaver i London

Christchurch1_500
Christ Church Pirmary har omdannet en gammel byggegrund til en velfungerende skolehave. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Dansk rapport om skolehaver i London, hvor mere end 600 byskoler i de seneste år er anlagt skolehaver opmuntret af byens borgmester Boris Johnson og miljøorganisationen Capital Growth.

Det var et mål for bystyret og Ngo’erne, at der skulle etableres 2012 nye ”growing spaces” rundt om i storbyen inden Olympiaden i 2012. De mange nye dyrkningssteder på sportspladser, i baggårde, på husstage og andre utraditionelle steder skulle sende et signal om byens vilje til at fremme en bæredygtig udvikling, klimabevidst adfærd og til at forkorte fødevarernes ”food mileage” – længden af den vej, maden tilbagelægger, før den havner på tallerkenen.

Mange af de nye haver er skolehaver, der også tjener en række pædagogiske formål. Lige som i London er haven kommet på dagsordenen som et alternativt, udendørs læringsrum i mange andre storbyer i Europa og USA. Også i Danmark har der i de seneste år været stor interesse for haven som læringsrum, men især i byen er det en stor udfordring at få skolehaverne til at fungere. Derfor er erfaringerne fra London spændende i en dansk sammenhæng.

Download rapporten om skolerne her

Rapporten er udarbejdet i forbindelse med en studierejse til fem grundskoler i London, som alle gør sig bemærkede med forskellige former for skolehaver i efteråret 2012 søttet af Forfatterforeningens Autorkonto.

 

Share on Facebook