Haver til Maver: Coronaen har øget interessen for skolehaver

Corona-krisen har givet skoler og dagtilbud en enestående mulighed for at gentænke brugen af udeundervisning, mener foreningen Haver til Maver, der bakkes op af bl.a. Red Barnet. En række undersøgelser viser nemlig, at børn lærer både mere og bedre af at være udendørs.

Share on Facebook
Kravet om mere undervisning udendørs under Corona-krisen har øget interessen for skolehaver. Foto: Haver til Maver

Af Louise Taarnhøj, kommunikationsbureauet Koalition

Udeundervisning er blevet en afgørende del af den daglige undervisning i danske skoler, børnehaver, vuggestuer og dagtilbud, og det har vist naturens potentiale som pædagogisk redskab og trygt opholdssted for børn. Sådan lyder meldingen fra direktør i skolehaveforeningen Haver til Maver, Daniel Hervik.

Foreningen har den seneste måned oplevet en markant stigning i efterspørgsel på deres skolehaveforløb, og de opfordrer nu til, at udelivet i højere grad integreres i skoleskemaet – ikke kun som reaktion på den nuværende krise, men som en varig strukturering af danske dagtilbud og skoler. Adskillige undersøgelser viser nemlig, at børns forudsætninger for – og lyst til læring styrkes af at være udendørs.

Haver til Maver vil bruge nyt momentum

“Krisen har tvunget alle til at tænke i nye veje, og den har bl.a. vist, at naturen sagtens kan integreres mere i den daglige undervisning. Den omstillingsevne og handlekraft, som skoler, dagtilbud og kommuner viser lige nu skal da med videre!”siger Daniel Hervik.

“Vi kan bruge det momentum til at skabe bedre udendørs rammer for vores børn opvækst, der ruster dem til at tage vare på sig selv, hinanden og den klode de er en del af. Vi har ikke noget valg lige nu, men vi har et valg for fremtiden, og det er afgørende, at de ændringer, vi laver nu, gøres vedvarende og danner grobund for den barndom, vi ønsker for vores børn i fremtiden.”

Red Barnet bakker op

Haver til Maver har siden 2006 arbejdet for at styrke børn og unges indsigt i fødevareproduktion, bæredygtighed, madkultur og sundhed ved at bruge haven som læringsrum med undervisning fra både kokke, gartnere, landmænd og naturvejledere.

Det øgede fokus på udeundervisning med natur og fødevarer i centrum er vigtigt at holde fast i også efter krisen, påpeger Daniel Hervik. Og generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, bakker op om forslaget til en gentænkning af udeliv i skoler og dagtilbud:

“I Red Barnet ser vi naturen som en oplagt løftestang i både skole- og fritidsaktiviteter til at styrke børn socialt og kognitivt og samtidig sikre, at børn og unge også bliver del af den bæredygtige udvikling. Natursociale aktiviteter kan desuden være med til at mindske det læringstab, som risikerer at ramme børn og unge efter en lang skolenedlukning, og det kan hjælpe dem med at genfinde motivationen til at lære,” fortæller Johanne Schmidt-Nielsen.

Lærere skal klædes på til skolehaven

Også blandt lærere bakkes der op om det øgede naturfokus. Undervisning i og med naturen er fundamental for børns dannelse, mener foreningen Teachers for Future, der påpeger, at fremtidens lærere og pædagoger skal klædes bedre på til netop den opgave.

“Nøgleingrediensene er en grønnere læreruddannelse, opkvalificering af lærerteams og normstøttende strukturer i form af et tværgående tema om grøn bæredygtighed for hele skolesystemet. Kun sådan kan vi skabe fundamentet under den nødvendige omsorg for vores fælles livsgrundlag langt ind i fremtiden,” forklarer medstifter fra Teachers for Future, Mads Tudvad.

Landets mange skolehaver spirer i disse måneder, hvor ca. 15.000 børn hvert år gennemgår skolehaveforløb. Det har gjort Haver til Maver til en af de førende danske foreninger for grøn omstilling i børnehøjde.

Artiklen er skrevet af presse- og kommunikationskonsulent Louise Taarnhøj, kommunikationsbureauet Koalition for Foreningen Haver til Maver

Læs mere på Haver til Mavers hjemmeside

Links til undersøgelser:

Rapport fra Aarhus Universitet: Fagintegration i skolehaven

The Lancet: A Future for the worlds children

Teachers for the future

Share on Facebook

Odense har åbnet sit tredje Haver til Maver center

Fra 2019 har tusind odenseanske skoleelever hvert år adgang til et læringsforløb i en af Haver til Mavers skolehaver

Share on Facebook
Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen og børn fra Risingskolen markede i dag indvielsen med at plante et træ. Foto: Odense Kommune.

Pressemeddelelse, Odense Kommune

I juni 2019 åbnede Odenses tredje skolehave på Skibhusgården i det nordlige Odense.

Det betyder at i alt 1000 elever fra Odenses skoler nu hvert år får lov til at prøve kræfter med hakkejern, frø, spirer og madlavning i udekøkkener.

I forbindelse med budgetforliget for 2019 afsatte byrådet penge til en ny skolehave, og med den nye have på Skibhusgården er der fra 2020 i alt 44 odenseanske skoleklasser, der får mulighed for at arbejde i skolehaverne.

Den første skolehave i Odense åbnede på Falen i 2011 og passes hvert år af 20 klasser fra forskellige skoler. I 2016 stødte endnu en skolehave til i Holluf Pile, som 12 klasser deles om at passe.

Både voksne og børn har glædet sig til at komme i gang i den nye skolehave. “Haver til Maver” har nemlig været så populær, at der i længere tid har været ventelister.

Haven og læsehæftet lige vigtige

 Skolehaver er en helt konkret måde at arbejde med verdensmålene på, hvor eleverne har fokus på bæredygtighed i byen og samtidig får en større viden om naturen og klimaet som helhed.

Når de selv får frø, jord og hakkejern mellem hænderne, får de en bedre forståelse af bæredygtighed, madkultur og sundhed – og det er lige så vigtigt som at kunne læse, skrive og regne.

”Jeg har selv besøgt de to første skolehaver og der oplevet begejstringen hos børnene. Det glæder mig, at vi nu med endnu en skolehave kan give endnu flere børn muligheden for at arbejde i et lidt anderledes klasseværelse, som skolehaverne jo er,” siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Glade og stolte børn

Når eleverne dyrker og sår i skolehaven, oplever de, hvordan vores mad kommer fra jord til bord. Og det giver både enormt glade og stolte børn, når de høster de grøntsager, som de selv har sået frøene til.

Netop et sted som skolehaven giver eleverne et frirum til at lære på en anderledes måde. Her opstår fællesskaber på tværs af interesser, når undervisningen rykkes uden for klasseværelset og et nyt læringsmiljø opstår.

”Med “Haver til Maver” sætter vi naturen på skoleskemaet og giver skoleelever en rigtig god forståelse for samspillet mellem dyrkning, madlavning og den havenære natur,”  fortæller Per Christensen, som er leder af Natur- og Friluftscenter Skibhusgården, hvor den nye skolehaver ligger.

”Når børnene sår, høster og laver mad af deres egne grøntsager, bruger de geometrien til at måle havestykker, de tæller og deler frø, og de læser opskrifter og staver sig igennem grøntsagsnavne.”

I havens første sæson passer fem 4. klasser fra henholdsvis Risingskolen og H.C. Andersenskolen haven. Fremover vil det være hele tolv klasser fra forskellige skoler, der passer haven mellem april og oktober.

I efteråret 2019 går frivillige seniorer fra Ældre Sagen sammen med eleverne i skolehaven som en del af Odenses stærke generationspagt. Mødet på tværs af generationer eksisterer allerede i de to andre skolehaver

Fakta

  • Haver til Maver” er en landsdækkende almennyttig forening, der arbejder for at styrke børn og unges engagement i bæredygtighed, madkultur og sundhed.
  • I 2011 blev Haver til Maver etableret på Falen i Odense.  
  • I 2016 kom skolehaven i Holluf Pile til.
  • I juni 2019 blev den tredje skolehave på Skibhusgården indviet
  • “Haver til Maver” har arbejdet med udbredelse af skolehaver siden 2006 og har medvirket til etablering af skolehaver landet over.
  • “Haver til Maver” er støttet af Nordea Fonden, og driftsmidlerne til skolehaverne kommer fra Odense Kommune.

Læs mere:

www.nordeafonden.dk og www.havertilmaver.dk.  

 Kontaktinformation: Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, tlf.: 30604419
Per Lindegaard Christensen, leder af Natur- og Friluftscenter Skibhusgården, tlf.: 26127831 

 

Share on Facebook

Ny stor skolehave åbner i Frederiksberg Have 23. august

Den 23. august åbner en ny afdeling af Haver til Maver på Frederiksberg. Det sker under Copenhagen Cooking Camp Food Festival. Den nye have er på 3.200 kvadratmeter.

Share on Facebook
Billeder
Foto: Kasper Legaard.

Skoleelever på Frederiksberg får nu mulighed for at få jord under neglene i en 3.200 kvadratmeter stor, ny skolehaver  i Frederiksberg Have. Åbningen, som finder sted den 23. august 2019.

Haver til Maver har skabt det nye grønne læringsrum i et hidtil ubrugt hjørne af Frederiksberg Have. Her skal elever nu med egne hænder lære om fødevarer og bæredygtighed blandt æbletræer, gulerodrækker og bistader.

“Vi glæder os meget over åbningen af Haver til Maver Frederiksberg, som bringer landet ind til byen. Børn får nu adgang til skolehaver i unikke omgivelser i De Kongelige Slotshaver midt på Frederiksberg, som vi sammen med Slot- og Kulturstyrelsen er meget tilfredse med at kunne tilbyde private og kommunale skoler,” siger Martin Dahl, direktør for Frederiksberg Fonden, som har betalt for etablering og det første års drift af haverne.

Milepæl for Haver til Maver

Åbningen af den nye skolehave markerer en milepæl for Haver til Maver, der i 13 år har arbejdet med at styrke børn og unges indsigt i fødevareproduktion, bæredygtighed, madkultur og sundhed.

Haver til Maver anslår, at der nu er omkring 150 skolehaver i Danmark og at mere end 15.000 børn hvert år gennemgår et skolehaveforløb. 42 af skolehaverne drives efter Haver til Mavers kulinariske koncept.

Nordea-fonden har gennem mange år støttet Haver til Maver, og i fonden vækker Haver til Mavers success glæde og anerkendelse.

Støtte fra Nordea-fonden

“Efter mange års stærkt samarbejde med Haver til Maver er det skønt at se, hvordan skolehavebevægelsen udbredes over hele landet. Der er nu åbnet mere end 40 Haver til Maver-skolehaver, så endnu flere børn kommer ud i det fri og i fællesskab lærer, hvor maden kommer fra og hvordan den kan blive til mad,” siger Nordea-fondens administrerende direktør, Henrik Lehmann Andersen.

“At give så mange børn som muligt jord under neglene og viden om den forunderlige proces fra frø til spiseligt grønt har hele tiden være Haver til Mavers mål. Derfor er det også fantastisk at se, at så mange børn hver dag bliver klogere på, hvor vores mad kommer fra, og hvordan vi brødføder os selv med et større hensyn til naturen,” uddyber Haver til Mavers leder, Susanne Leegaard.

Slots- og Kulturstyrelsen bakker op

Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som udlejer jorden til den nye skolehave på Frederiksberg.

”I Slots- og Kulturstyrelsen har vi gode erfaringer med at introducere skolebørn for naturen og dyrkning af grøntsager, så vi er glade for, at det nu er lykkedes at skabe skolehaver i Frederiksberg Have, ”siger Niels Mellergaard, der er enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen.

”Jeg er sikker på, at børnene får nogle rigtige gode oplevelser med at se frugt og grønt spire frem, og at de på den måde får en bedre forståelse for, at vi både skal bruge og høste naturen, men lige så vigtigt, at vi også skal passe på den.”

I foråret tog otte 4. klasser forskud på de grønne glæder, da de gennemgik Haver til Mavers første skolehaveforløb i Frederiksberg Have. På længere sigt skal haverne være et fast element i  skolegang på Frederiksberg, og målet er at skolehaven også skal kunne bruges som grønt læringsrum for resten Frederiksbergs indbyggere.

Lærere, pædagoger og skoler, der gerne vil skrives op til at tage del i skolehaverne kan kontakte Noonja Pedersen på np@havertilmaver.dk.

Yderligere information:

  • Haver til Maver: Marie Sainabou Jeng, pr og kommunikation: mj@havertilmaver.dk, 26147260
  • Nordea-fonden: Tine Wickers, kommunikationschef, tw@nordeafonden.dk, 40703784
  • Frederiksberg Fonden: Martin Dahl, direktør, ff@frederiksbergfonden.dk
  • Slots- og Kulturstyrelsen: Pressetelefon 22611995
Share on Facebook