Auken og Antorini går sammen i fælles fremstød for udeskolen

Undervisnings- og miljøministeriet afsætter 12 mio. kr. til 65 demonstrationsskoler, som skal vise, hvordan udeskole-pædagogik kan understøtte elevernes læring. Planen offentliggøres 21. januar 2014

Læs Undervisningsministeriets hjemmeside
Læs interview med Antorini om samarbejdet i Folkeskolen

Antorini_2_500
Undervisningsminister Christine Antorini ønsker at fremme skolehaver i Danmark. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Undervisningsminister Christine Antorini og miljøminister Ida Auken har en fælles interesse i at få skoleeleverne ud af klasseværelserne. Eleverne skal indtage naturen og de nære omgivelser som et alternativt læringsrum, mener begge ministre, og derfor præsenterer de sammen en plan, som skal styrke udeskoleundervisningen i Danmark.

Der skal udpeges 65 demonstrationsskoler landet over, som kan arbejde systematisk med at undersøge og dokumentere, hvordan udeskole kan bruges på en meningsfuld måde i alle fag, og hvordan udeskolepædagogikken kan styrke børns læring og faglighed.

Læs videre “Auken og Antorini går sammen i fælles fremstød for udeskolen”