Skov skyder op i skolegård på Amager

Københavns Kommune vil bruge 13 mio. kroner på at anlægge Danmarks første skovskolegård på Amager Fælled Skole.

AmagerFælled_500 Amager Fælled Skole. Foto: Ulla Skovsbøl
Amager Fælled Skole. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovbøl

Amager Fælled Skole får som den første i landet en “skovskolegård”. I løbet af efteråret 2014 bliver skolegårdens asfalt brudt op, og der bliver plantet omkring 100 store træer mellem skolebygningerne.  Skolen har i forvejen anlagt en skolehave, som åbnede i 2012.

Skovskolegården kommer til at koste omkring 13 millioner kroner. Københavns Kommune har bevilliget 9,5 mio. kr.  til projektet, mens Nordea-fonden og Lokale- og Anlægsfonden bidrager med til sammen 3,7 millioner.

Når den nye grønne skolegård er klar til brug i foråret 2015, skal den også kunne bruges af lokalområdets beboere som rekreativt område uden for skoletiden.

Ni grønne øer

Skoven i skolegården kommer til at bestå af ”øer”, som bliver afgrænset af en lave betonvolde. Inde på øerne etableres bevoksninger af forskellige træarter, som for eksempel bliver Eg, Birk, Fyr og Bævreasp. For at give en oplevelse af skov fra begyndelsen, planter kommunen træer, der er så store, at man må benytte en kran, for at få dem i jorden.

Arbejdet med at anlægge den nye skolegård, går i gang til oktober 2014. Efter planen kan eleverne holde frikvarter i en nyanlagt miniskov med op mod hundrede træer til foråret 2015.

FAKTA om projektet

  • Investering 13,3 mio. kr.
  • Københavns Kommune har bevilget 9,5 mio kr, Lokale og Anlægsfonden støtter med 2,5 mio kr og Nordea-fonden med 1,2 mio kr. Projektforslaget er tegnet i et samarbejde mellem Lene Nielsen og NORD Architects.
  • Thing og Brandt står for projektering og udførelse.