Grønne læringsmiljøer hitter internationalt

220 deltagere fra 16 lande på syv kontinenter var samlet i Lund i september 2016 om den fælles passion at skabe flere grønne udendørs lærlings- og legerum for børn i by og på land verden over.

banner-paa-huset Foto: Ulla Skovsbøl
Den internationale legepladskonference i Lund trak 220 lærere, skoleledere, landskabsarkitekter, planlæggere og forskere fra hele verden med en fælles interesse for grønne lære- og værerum. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

”Vi står over for et stort globalt sundhedsproblem, hvis vi ikke får børn mere ud i det fri. Og det der skal til, er ikke kun et spørgsmål at ændre på de ydere, fysiske landskaber i skolegårdene. Landskabet inden i hovederne på planlæggerne skal også ændres.” Sådan siger direktør Anders Wånge Kjellsson fra Naturskolan i Lund.

Sammen med repræsentanter fra det internationale legepladsselskab ISGA, Lunds Kommune og tænketanken Movium stod han og naturskolen bag en stor international konference i Lund med titlen Green Grounds for Health and Learning i sidste måned (september 2016).

Flere og bedre grønne lærings- og legerum kræver ikke bare ændringer og omrokeringer ude i de fysiske gårde, men også inde i hovederne på planlæggerne, mener Anders, der er direktør for Naturskolan i Lund. Foto: Ulla Skovsbøl
Flere og bedre grønne lærings- og legerum kræver ikke bare ændringer og omrokeringer ude i de fysiske gårde, men også inde i hovederne på planlæggerne, mener Anders Wånge Kjellsson, der er direktør for Naturskolan i Lund. Foto: Ulla Skovsbøl ©

ISGA – International School Ground Alliance– er et netværk af undervisere, skoleledere, naturvejledere, planlæggere, landskabsarkitekter og forskere, som arbejder på at skabe flere gode, grønne og udfordrende  læringsmiljøer for børn og unge.

Over tre dage blev deltagerne på ISGA-konferencen præsenteret for et kæmpe udbud af forelæsninger, workshops, ekskursioner og debatter med skolehaver og grønne læringsmiljøer som det centrale omdrejningspunkt.

Naturen – det bedste læringsrum

Australske skolehaver, indonesiske out-door programmer og svensk matematikundervisning i det fri er blot et lille udpluk af de mange eksempler, og Kerry Logan, udeskolekonsulent fra Perth Australien, var bare én af de mange deltagere fra lande uden for Europa.

”Naturen er det bedste læringsrum for børn,” fastslår hun, ”for naturen er fascinerende og fuld af spørgsmål og af ting, man kan undre sig over, undersøge, tale om og dele. Naturen pirrer nysgerrigheden og den forandrer sig hele tiden – er aldrig statisk. Derfor er den så god som læringsrum,” siger hun.

”Børn har ikke så meget brug for klatrestativer udendørs, men for steder, hvor de kan være sammen, hvor de kan mødes, hvor de kan gemme sig. De skal have interessante steder at bevæge sig igennem, steder der byder på overraskelser,” mener den australske udeskolerådgiver

Stress-og terapihaven på Sveriges Lantbrugsuniveristet i Alanarp var et af de græne lære- og værerum, konferencens deltagere besøgte. Foto: Ulla Skovsbøl
Stress-og terapihaven på Sveriges Lantbrugsuniveristet i Alanarp var et af de græne lære- og værerum, konferencens deltagere besøgte. Foto: Ulla Skovsbøl ©

.I forbindelse med konferencen i Lund fik deltagerne lejlighed til at besøge en række gode eksempler på netop den type grønne skolegårde og legepladser, som den Kerry Logan anbefaler.

Næste konference i The International School Ground Alliance, ISGA finder sted i Berlin i september 2017.

Læs mere om ISGA-konferencen Green Ground for Health and Learning i Lund 2016