Haver til Maver vil gøre skolehaverne til kraftcentre i lokalsamfundene

Haver til maver har fået næsten to millioner til udvikling af et nyt skolehavekoncept, som integrerer lokalsamfundet.

Skolehaveforeningen Haver til Maver vil i de kommende to år samarbejde med Realdania og Friluftsrådet om et udviklingsprojekt, som skal åbne skolehaven for lokalsamfundet – også uden for skoletiden og være et tilbud for både for børn, unge, voksne og ældre.

Ambitionen er at skabe et flerfunktionelt læringsmiljø, som også kan være katalysator for nye fællesskaber.

”Skolehaver er allerede et meget velfungerende og efterspurgt koncept. Vi ser et stort potentiale i at udvikle haverne som fælles mødested for lokalsamfundet og det lokale foreningsliv, hvor friluftslivet og naturglæden kan blomstre – også uden for skoletid”, siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.”

Nogle skolehaver er allerede på vej i den retning. På Rabarbergården i Gribskov Kommune har skolehaven for eksempel dannet ramme for jobtræning af syriske flygtninge, og i Odense Kommune kan børn og snart ældre ”gå til have” i fritiden.

Kapaciteten skal bruges bedre

Haver til Maver udvikler projektet, fordi skolehaverne mange steder har en uudnyttet kapacitet.

”De 40 lokale Haver til Maver skolehaver i landet står ofte tomme efter skoletid i hverdagene, i weekender, i ferier og i vinterhalvåret, og det giver uudnyttede opholdssteder og øde udemiljøer,” siger Daniel Hervik, der er udviklingschef for Haver til Maver.

”Ved at løfte de fysiske rammer, kan vi skabe et spændende mødested for borgere i lokalsamfundet, og vi ved, at skolehavernes robusthed og økonomi bliver styrket ved at udfylde rummet med andre funktioner, der så også kan komme flere mennesker til gode.”

Udvikling af nye fællesskaber

Under vejs i det nye projekt vil der bliver holdt workshops og møder med eksperter om leg, udepædagogik, byrum, arkitektur, gastronomi og involvering af brugerne. Resultatet skal være et designkoncept for haver med udekøkken, der kan bruges både som skolehaver og som lokale samlingssteder.

“Relationer betyder meget for livskvalitet, og et af målene for Realdanias filantropiske arbejde er derfor at fremme nye rammer for fællesskaber. At finde en måde at udbrede fællesskabet omkring skolehaver til flere grupper i samfundet er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan skabe nye steder at mødes på tværs af generationer,” siger Pelle Lind Bournonville, projektchef i Realdania.

I projektet vil der blive udviklet tre forskellige demonstrationshaver som prototyper på det nye skolehavedesign. Projektperioden er fra 2019 til 2020.


Fakta om Haver til Maver

  • Haver til Maver blev stiftet i 2006 af Søren Ejlersen fra Aarstiderne. Det er en landsdækkende, almennyttig forening, der arbejder for, at børn og unge i hele landet involveres i havedyrkning, madlavning og naturforståelse som en del af deres opvækst.
  • Haver til Mavers skolehaver findes i dag ca. 40 steder i Danmark, hvor børn dyrker og tilbereder deres egne afgrøder som del af  undervisningen.
  • Haver til maver har skolehaver på skoler, godser, legepladser, i slotshaver, private haver og offentlige parker
  • Realdania og Friluftrådet støtter udviklingsprojektet med knap en million kr. hver.Friluftsrådet netop også støttet en række andre projekter: https://friluftsraadet.dk/nyheder/pressemeddelelse/nyskabende-friluftsprojekter-far-syvmillioner-tilskud