Haver til Maver: Coronaen har øget interessen for skolehaver

Corona-krisen har givet skoler og dagtilbud en enestående mulighed for at gentænke brugen af udeundervisning, mener foreningen Haver til Maver, der bakkes op af bl.a. Red Barnet. En række undersøgelser viser nemlig, at børn lærer både mere og bedre af at være udendørs.

Kravet om mere undervisning udendørs under Corona-krisen har øget interessen for skolehaver. Foto: Haver til Maver

Af Louise Taarnhøj, kommunikationsbureauet Koalition

Udeundervisning er blevet en afgørende del af den daglige undervisning i danske skoler, børnehaver, vuggestuer og dagtilbud, og det har vist naturens potentiale som pædagogisk redskab og trygt opholdssted for børn. Sådan lyder meldingen fra direktør i skolehaveforeningen Haver til Maver, Daniel Hervik.

Foreningen har den seneste måned oplevet en markant stigning i efterspørgsel på deres skolehaveforløb, og de opfordrer nu til, at udelivet i højere grad integreres i skoleskemaet – ikke kun som reaktion på den nuværende krise, men som en varig strukturering af danske dagtilbud og skoler. Adskillige undersøgelser viser nemlig, at børns forudsætninger for – og lyst til læring styrkes af at være udendørs.

Haver til Maver vil bruge nyt momentum

“Krisen har tvunget alle til at tænke i nye veje, og den har bl.a. vist, at naturen sagtens kan integreres mere i den daglige undervisning. Den omstillingsevne og handlekraft, som skoler, dagtilbud og kommuner viser lige nu skal da med videre!”siger Daniel Hervik.

“Vi kan bruge det momentum til at skabe bedre udendørs rammer for vores børn opvækst, der ruster dem til at tage vare på sig selv, hinanden og den klode de er en del af. Vi har ikke noget valg lige nu, men vi har et valg for fremtiden, og det er afgørende, at de ændringer, vi laver nu, gøres vedvarende og danner grobund for den barndom, vi ønsker for vores børn i fremtiden.”

Red Barnet bakker op

Haver til Maver har siden 2006 arbejdet for at styrke børn og unges indsigt i fødevareproduktion, bæredygtighed, madkultur og sundhed ved at bruge haven som læringsrum med undervisning fra både kokke, gartnere, landmænd og naturvejledere.

Det øgede fokus på udeundervisning med natur og fødevarer i centrum er vigtigt at holde fast i også efter krisen, påpeger Daniel Hervik. Og generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen, bakker op om forslaget til en gentænkning af udeliv i skoler og dagtilbud:

“I Red Barnet ser vi naturen som en oplagt løftestang i både skole- og fritidsaktiviteter til at styrke børn socialt og kognitivt og samtidig sikre, at børn og unge også bliver del af den bæredygtige udvikling. Natursociale aktiviteter kan desuden være med til at mindske det læringstab, som risikerer at ramme børn og unge efter en lang skolenedlukning, og det kan hjælpe dem med at genfinde motivationen til at lære,” fortæller Johanne Schmidt-Nielsen.

Lærere skal klædes på til skolehaven

Også blandt lærere bakkes der op om det øgede naturfokus. Undervisning i og med naturen er fundamental for børns dannelse, mener foreningen Teachers for Future, der påpeger, at fremtidens lærere og pædagoger skal klædes bedre på til netop den opgave.

“Nøgleingrediensene er en grønnere læreruddannelse, opkvalificering af lærerteams og normstøttende strukturer i form af et tværgående tema om grøn bæredygtighed for hele skolesystemet. Kun sådan kan vi skabe fundamentet under den nødvendige omsorg for vores fælles livsgrundlag langt ind i fremtiden,” forklarer medstifter fra Teachers for Future, Mads Tudvad.

Landets mange skolehaver spirer i disse måneder, hvor ca. 15.000 børn hvert år gennemgår skolehaveforløb. Det har gjort Haver til Maver til en af de førende danske foreninger for grøn omstilling i børnehøjde.

Artiklen er skrevet af presse- og kommunikationskonsulent Louise Taarnhøj, kommunikationsbureauet Koalition for Foreningen Haver til Maver

Læs mere på Haver til Mavers hjemmeside

Links til undersøgelser:

The Lancet: A Future for the worlds children