Højskoler får millioner til køkkenhaver, klimaparker og kogebøger

Tre sydjyske og en vestsjællandsk højskole er de første til at modtage støtte fra Nordea-fonden til projekter, som fremmer bæredygtighed. Flere initiativer vil snart sprede sig på andre højskoler.
På Gerlev Idrætshøjskole har man netop fået bevilliget penge til at give elever og lokalsamfund et indblik i lokal og bæredygtig fødevareproduktion. Foto: Gerlev Idrætshøjskole
Pressemeddelelse, Folkehøjskolernes Forening i Danmark

 I år skal de grønne fingre for alvor findes frem på fire af landets højskoler. Nordea-fonden har nemlig besluttet at støtte fire nye bæredygtighedsprojekter, som både skal komme eleverne og lokalområderne til gode.

De fire højskoler er Brandbjerg Højskole og Børkop Højskole ved Vejle samt sønderjyske Løgumkloster Højskole og Gerlev Idrætshøjskole ved Slagelse, som hver har modtaget mellem én og to millioner kroner til projekterne – i alt godt 7,3 millioner kroner. Støtten fra Nordea-fonden er en del af en større indsats, der skal fremme bæredygtighed og grøn omstilling på landets højskoler.

Grønne arealer og et nyt køkken 

På Brandbjerg Højskole skal midlerne primært bruges til at anlægge et stort areal til bæredygtig dyrkning af frugt og grønt samt små, vilde oaser. Målet er at gøre højskolen mere selvforsynende og at inspirere elever, kursister og lokale til at leve mere bæredygtigt. Samme mål har man på Gerlev Idrætshøjskole, hvis nyetablerede skovlandbrug og drivhuse skal give elever og lokalsamfund indblik i lokal og bæredygtig fødevareproduktion.

I Løgumkloster vil højskolen anlægge et nyt køkken, som skal anvendes til undervisning i klimavenlig mad. Dette skal både resultere i undervisning til elever og kursister samt en klimakogebog for almindelige husholdninger og for kantiner og storkøkkener. 

Børkop Højskole kommer til at anvende støtten til at skabe en højskolepark, der forener højskolen og lokalsamfundet og videreudvikler Børkops vision om at være ”Naturbyen”. Det fortæller højskolens forstander, Robert Bladt.

”Vi vil gerne være med til at danne fællesskaber, der både inspirerer vores elever og lokalsamfundet til at tænke og leve mere bæredygtigt. Det er en stor opgave, men med støtten fra Nordea-fonden bliver det for alvor muligt at rykke på det grønne område. Vi håber, vi kan gøre vores højskolehave til en ny identitetsmarkør for byen,” siger han.

Historisk opbakning 

Uddelingerne indgår som en del af højskolernes indsats Vekselvirke, der er en fælles indsats fra Nordea-fonden og Folkehøjskolernes Forening. Her kan højskoler blandt andet søge midler til udvikling af nye fag og arrangementer eller til faciliteter, der bakker op om den grønne omstilling.

Ifølge formand for Folkehøjskolernes Forening Lisbeth Trinskjær er det positivt, at de første fire højskoler nu får støtte til det afgørende arbejde med at skabe udvikling, handlekraft og håb.

”Hvis vi som samfund for alvor skal lykkes med at skabe de forandringer, en bæredygtig fremtid kræver, skal mange små og store løsninger udvikles. Højskolerne er allerede spirende laboratorier for den udvikling, og vi ser, hvordan håbet engagerer til handling. Takket være den historisk stærke opbakning fra Nordea-fonden får mange højskoler nu mulighed for at styrke håbet, handlekraften og engagementet blandt deres elever,” siger hun.

Hos Nordea-fonden er uddelingschef Christine Paludan-Müller også glad for at kunne støtte landets højskoler i at fremme bæredygtige aktiviteter.
”Det er meget positivt, at højskolerne arbejder med bæredygtighed på så mange forskellige områder. De stærke fællesskaber på højskolerne er en god drivkraft for at skabe forandring – også når det gælder den grønne omstilling.

Hos Nordea-fonden er vi stolte af aktivt at kunne støtte op om den indsats. Vi glæder os til at se flere ambitiøse bæredygtighedsinitiativer, også på den sociale dimension af bæredygtighed, fra højskolerne og højskoleeleverne, som vi kan være med til at realisere med vores støtte,” siger hun. Flere højskoler ventes i løbet af det kommende år at ansøge og modtage uddelinger til grønne initiativer gennem indsatsen, som løber over de næste tre år.

Højskolerne som laboratorier for bæredygtighed 

Nordea-fonden har etableret en ny indsats med Folkehøjskolernes Forening, hvor højskoler kan søge støtte til ambitiøse og nytænkende projekter, som fremmer bæredygtighed.

Frem til primo 2026 kan højskoler søge støtte hos Nordea-fonden til at udvikle og gennemføre projekter, der passer til deres værdigrundlag, fagprofil samt lokale og geografiske forhold. Dette kan være til udvikling af nye fag, kurser, større arrangementer eller til faciliteter, der understøtter, udvikler eller skaber rum for en bæredygtig udvikling. 

Yderligere oplysninger:

Børkop Højskole, forstander Robert Bladt: 
robert@imb.dk tlf. 26500908
Brandbjerg Højskole, forstander Simon Lægsgaard:
 sl@brandbjerg.dk tlf. 61344916
Gerlev Idrætshøjskole, Helle Dyrløv Madsen, leder af Kommunikation og Partnerskaber:  hdm@gerlev.dk tlf. 54553121
Løgumkloster Højskole, viceforstander Anna Kleinsøe: anna@lkhs.dk tlf. 61287654