Asmildkloster Landbrugsskole får 100.000 kr. fra Nordea til skolehaver

Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg har fået 100.000 kroner fra Nordeafonden til at starte et Haver til Maver-projekt for lokale folkeskoleelver i 4. og 5. klasse 

Share on Facebook
Asmildkloster, Danmarks største landbrugskole, anlægger nu en skolehave til lokale folkeskoleelever med støtte fra Nordeafonden. Foto: Ulla Skovsbøl

Danmarks største landbrugsskole, Asmildkloster Landbrugsskole i Overlund ved Viborg, bliver et nyt skud på skolehaveorganisationen Haver til Mavers stamme.

Skolen, der er en klassisk, konventionel landbrugsskole, modtog den 17. november 100.000 kr. fra Nordeafonden til anlæg af skolehaver på en stor grund ned mod Nørresø. Her kan 4. og 5. klasser får tildelt et stykke jord, som de kan passe.

– Vi vil lave et sted, hvor den næste generation kan lære noget om miljø, natur, råvarer og bæredygtighed, og det kan de gennem Haver til Maver. Vi synes, vi har et stort ansvar for, at børn lærer, hvor tingene kommer fra, og jeg er ikke i tvivl om, at lærerne ude på skolerne kan se, det er en rigtig god ide, siger Liselotte Puggard, projektkoordinator på skolen til flere medier.

Skolens forstander, Lars Møgelbjerg Andersen, ser skolehaverne som en vej til rekruttering af elever til landmandsuddannelsen:

– Det skal hjælpe os til flere elever i fremtiden, for det er vigtigt for Danmark, sagde forstanderen, da skolen modtog chekken på 100.000 kr. fra Noreafonden.

Gråsten Landbrugsskole har allerede som den første landbrugsskole i Danmark anlagt skolehaver efter Haver til Mavers koncept, som bl.a. indebærer at jorden skal dyrkes økologisk.

Share on Facebook

Ny håndbog til fælleshaver i boligforeningen fra BoGro

Projektet BoGro, som udspringer af skolehaveorganisationen Haver til Maver, lancerer en nyttig håndbog i fælleshaver for folk i almennyttige boliger.

Share on Facebook

Download håndbogen her fra den 14.11.2017

Projektet BoGro er startet af Haver til Maver med det formål at skabe grobund for fælleskaber og bedre livskvalitet i udsatte boligområder med haven som omdrejningspunkt. Foto: Ulla Skovsbøl

Dyrk en fælleshave og lær hinanden bedre at kende. Det kunne være sloganet for organisationen BoGro, som den 14. november lancerer en ny håndbog til ildsjæle, der vil starte fælleshaver i almennytte boligområder sammen med andre beboere.

Håndbogen bygger på to års samarbejde mellem Haver til Maver,  Områdesekretariat Helsingør og beboere i tre almennyttige boligeområder i Nordsjælland: Tibberupparken, Vapnagaard og Nøjsomhed. Nordeafonden har støttet projektet med 6,7 mio. kr.

Formålet med det fælles projekt BoGro har været at  vise, hvorfor og hvordan dét at dyrke grønsager og lave mad sammen kan blive grobund for fællesskaber, forklarer Daniel Hervik, Udviklingschef Haver til Maver og medforfatter af håndbogen.

“Fællesskab kan være nøglen til et godt, trygt boligområde. Med hele opblomstringen af byhaver og vores egne erfaringer med skolehaver havde vi en formodning om, at haven kunne være med til at skabe fællesskab,” forklarer han. Læs videre “Ny håndbog til fælleshaver i boligforeningen fra BoGro”

Share on Facebook

Børn får jord under neglene og myrer i maven i Helles skolehave

Der er gulerodsdyrkning på skemaet og skovmyrer til madpakken, når agronom Helle Bojsen underviser folkeskoleelever i havedyrkning, madlavning og naturfag i skolehaven på Gråsten Landbrugsskole.

Share on Facebook

Læs historien i Jord & Viden
Se bladet som pdf

Helle Bojsen har haft et travlt forår i 2017 med 2 klasser i skolehaven alle hverdage. 19 skoler fra Sønderborg Kommune er med. Foto:Ulla Skovsbøl

 Af Ulla Skovsbøl

Helle Bojsen har travlt med at forberede sig til dagens arbejde: Bålet skal lægges til rette, der skal rives i hønsegården, hvor nogen har smidt alt for meget grønt affald, bistaderne skal tjekkes, og så skal skovmyrer og buffaloorm gøres klar til smagstest.

Hun har afleveret sine egne fire børn i skole og børnehave klokken syv, og om lidt skal hun tage imod to femteklasser, når de kommer myldrende ind på Fiskbæk Naturskole, der holder til på landbrugsskolen i Gråsten.  Det er to af 19 klasser, som hun siden april har undervist i havedyrkning, madlavning i udekøkken og naturfag under åben himmel i et nyt skolehaveprojekt i foreningen Haver til Mavers regi.

”Det er virkelig et super godt undervisningskoncept,” siger hun med eftertryk, og hun har ikke et øjeblik fortrudt, at hun har byttet sit job som husdyrbrugslærer på landbrugsskolen ud med jobbet i skolehaven.

Skolehaven er et nyt tilbud til alle skoler i Sønderborg Kommune fra 2017. Børnene får otte hele skolehavedage på landbrugsskolen i løbet af dyrkningssæsonen, hvor de ud over at dyrke grønsager og have også passer høns, holder bier og spiser myrer. De lærer en masse og har det sjovt samtidig. Tilbuddet er allerede så populært, at der er venteliste til næste sæson.

Læs videre “Børn får jord under neglene og myrer i maven i Helles skolehave”

Share on Facebook