I børnehaven Nyponbacken lærer børn at regne og læse i haven

Den integrerede institution Nyponbacken er én af 120 skånske skoler og børnehaver i Lund Kommune, som har erstattet asfalt og beton med et grønt lege og læringsrum  

hjertestoevler
Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Et rødt haveskur dekoreret med tegninger af solsikker, gulerødder, kål og kartofler. Et insekthotel omkranset af billeder med børn, der undersøger insekter. Flotte skilte i alle havebede med plantenavne og fotos af afgrøderne. Haven og legepladsen omkring Nyponbackan i den skånske by Lunds opland er ét stort lærings- og legerum.

Den integrerede institution er én af 120 skoler og børneinstitutioner i kommunen, hvor børnene har adgang til et grønt udeareal, der bevidst er udviklet til både leg og læring.

Kommunen afsætter hvert år en pulje til nye grønne skolegårde og til at videreudvikle dem, der allerede fungerer. Programmet Grønne Skolegårde har eksisteret i 25 år, og i 2016 er der én million til forgrønnelsen af børnenes udemiljøer. Læs videre “I børnehaven Nyponbacken lærer børn at regne og læse i haven”