I børnehaven Nyponbacken lærer børn at regne og læse i haven

Den integrerede institution Nyponbacken er én af 120 skånske skoler og børnehaver i Lund Kommune, som har erstattet asfalt og beton med et grønt lege og læringsrum  

hjertestoevler
Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Et rødt haveskur dekoreret med tegninger af solsikker, gulerødder, kål og kartofler. Et insekthotel omkranset af billeder med børn, der undersøger insekter. Flotte skilte i alle havebede med plantenavne og fotos af afgrøderne. Haven og legepladsen omkring Nyponbackan i den skånske by Lunds opland er ét stort lærings- og legerum.

Den integrerede institution er én af 120 skoler og børneinstitutioner i kommunen, hvor børnene har adgang til et grønt udeareal, der bevidst er udviklet til både leg og læring.

Kommunen afsætter hvert år en pulje til nye grønne skolegårde og til at videreudvikle dem, der allerede fungerer. Programmet Grønne Skolegårde har eksisteret i 25 år, og i 2016 er der én million til forgrønnelsen af børnenes udemiljøer.

Mange år med skolehaver

Børnene i Nyponbackan lærer nye ord og begreber i haven, og de måler, vejer og lærer at regne. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Den integrerede institution Nyponbacken har haft læringhaver til de ca. 55 børn i mange år, og de frodige grønsager i bedene bliver ikke kun brugt til fælles måltider, haven er også et udendørs læringsrum til for eksempel førskole-matematik.

”Vi starter med læringsaktiviteter meget tidligt, og bruger for eksempel haven og afgrøderne til taltræning, forklarer pædagog Anette Philemann” som har arbejdet på Nyponbacken siden 1978.

”Børnene måler og vejer, og de lærer begreber som større og mindre. De lærer også farverne og mange andre ord og begreber”.

Skovhaver i flere etager

1_nyponbackan-2-karin
Nyponbackans leder Karin Santana har fået penge fra Lund Kommunes pulje til Grønne Skolegårde til at videreudvikle institutionens grønne lege- og læringsrum Foto: Ulla Skovsbøl. ©

Institutionen er med i den svenske Grønt Flag Skoleordning, og lederen Karin Reimer Santana synes, at det forpligter til fortsat udvikling. Institutionen har derfor skaffet midler fra Lunds kommunale Gröna Skolegårde-pulje, til træer, buske og bunddække af forskellig art. Især jordbærrene i bunden af de nyplantede skovhaver er populære hos børnene.

”Vi har dyrket afgrøder i mange år, men nu har vi anlægger vi skovhaverne for at prøve noget nyt,” forklarer hun.

En vellykket skovhave ligner en rigtig naturskov med planter i flere etager. Øverste etage består af høje træer, mellemetagen af mindre træer og store buske og underetagen af små buske, urter og flerårige grønsager. Især økologiske landmænd i troperne bruger skovhavens principper i deres agro-økologiske dyrkningssystemer.

Nyponbacken har dog ingen planer om landbrugsproduktion i større stil, men træplantning er sjov for børnene at være med til, der er masser af ord og begreber at lære i skovhaven, og dejlige bær og frugter at spise.

1_nyponbackan-hus Foto: Ulla Skovsbøl
Overalt i haven omkring Nyponbacken er der tegninger, foto, collager og andre vidnesbyrd om, hvordan uderummet bliver brugt både til leg og læring. Foto: Ulla Skovsbøl ©
1_nyponbackan-barn-paa-stamme Foto: Ulla Skovsbøl
Det er ikke kun regning og læsning, børnene lærer i den grønne skolegård. Der er ogås masser af plads og tid til leg. Foto: Ulla Skovsbøl ©
1_nyponbackan-laering-insekthotel Foto: Ulla Skovsbøl
Insekthotel – en enkel kilde til mange oplevelser og natrufaglig læring i børnehøjde. Foto: Ulla Skovsbøl ©
1_nyponbackan-laering Foto: Ulla Skovsbøl
Foto: Ulla Skovsbøl ©
1_nyponbackan-rutsje Foto: Ulla Skovsbøl
Legepladsen på børneinstitutionen Nypo Backan i Skåne, Foto: Ulla Skovsbøl
1_nyponbackan-smaa-huse Foto: Ulla Skovsbøl
Legplads på børneinstitutionen Nypon Backan, Skåne. Foto: Ulla Skovsbøl ©
1_nyponbackan Foto: Ulla Skovsbøl
Foto: Ulla Skovsbøl ©