Madkulturen lancerer omfattende undervisningsmateriale til skolehaver

Madkulturen, der er en selvejende organisation under Fødevareministeriet, lancerede i dag en ny serie pædagogiske hæfter til inspiration for skolehavelærere

Madkulturens materialerDownload Madkulturens nye skolehavematerialer her

Af Ulla Skovsbøl

En serie hæfter med 17 konkrete undervisningsforløb blev i dag lanceret af Madkulturen, der hører under Fødevareministeriet. Det skete på en konference i Odense den 28. april 2015.

Materialerne er udarbejdet af som led i et samarbejde mellem Fødevareministeriet og Undervisningsminsteriet, som blev lanceret i november 2013 af daværende fødevareminister Karen Hækkerup og undervisningsminister Christine Antorini.

De to ministerier afsatte hver én million til at fremme udbredelsen af skolehaver.
Læs om lanceringen af samarbejdet

Skolehaven passer til reformen

”Vi håber, at det her materiale kan understøtte udbredelsen af skolehaver og kvalificere undervisningen, så det lykkes ude i praksis,” sagde Peter Pannula Toft, kontorchef i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, da han bød velkommen til de mere end hundrede deltagere på konferencen.

Han understregede, at skolehaverne på mange måder passer godt til den skole, som Folkeskolereformen skal fremme:

”Det der er på spil i Folkeskolereformen er, at eleverne skal have en mere varieret og anvendelsesorienteret undervisning, og det er skolehaven et rigtig godt bud på. Det er et læringsrum, hvor eleverne kan få stimuleret deres sanser og eksperimentere, opleve og udforske naturen og øge deres viden og indsigt. Samtidig er der mulighed en enorm variation i undervisningen og en vekselvirkning mellem teori og praksis i skolehaven, ” sagde han.

Peter Toft påpegede , at det nye materiale skal gøre det nemmere for lærerne at udvikle og udnytte læringspotentialet i skolehaven, fordi det er  afgørende at have fokus på det læringsmæssige og det faglige indhld.

”Elevernes læring i skolehaven, og det er det , der skal adskille skolehaven fra alle andre former for haver, og der er en lang række læringsmål, som kan opfyldes i skolehaven, samtidig med at eleverne trives og udvikler sociale kompetencer gennem samarbejde,” understregede han.

Samtlige nye materialer fra Madkulturen: