Vuggestuebørn og børnehaver rykker ind i Københavns Skolehaver

Skolehaverne i København udvider deres til også at omfatte helt små børn i vuggestue og børnehave. Formålet er at give bybørn kontakt til naturen og lære dem at forstå og værdsætte den.

Læs mere på siden De Små Dyrker

KBH Skolehaver 2014 - skilt

Af Ulla Skovsbøl

Københavns Skolehaver er nu også åben for de mindste børn. Det 30.000 kvadratmeter store naturområde ved Lersøparken har længe været åbent for de københavnske skoleelever, men nu får vuggestue- og børnehavebørn også adgang til at dyrke blomster, grøntsager og frugter, lave mad over bål, klatre i træerne, få fuglesang i ørerne, bygge huler i krattet samt passe høns og kaniner.

”Når man tænker på, at de fleste bybørn ikke til daglig har adgang til naturen og til at færdes i grønne områder, er det en stor glæde, at vi kan åbne vores fantastiske skolehaver for de mindste”, fortæller Camilla Friedrichsen, leder af skolehaverne og fortsætter, ”Når vi ser den glæde, der stråler ud fra børnenes ansigter, når de kommer i haverne, der er så forskellige fra deres hverdag med beton, asfalt, trafik og gummilegepladser, så er det det hele værd”.

Projektet Københavns Skolehaver har været så stor en succes for skolebørnene, at Københavns Kommune har gjort det til et blivende tilbud. Samtidig har Københavns Skolehaver gennem de sidste tre år arbejdet så hårdt med projektet, at det nu er muligt også at åbne det op for de mindre børn.

Projektet ”De små dyrker” har fået stor opmærksomhed, både fra ministeriel side og fra kommunal side, hvor man gerne vil styrke børns glæde ved og viden om naturen og lave sundhedsfremmende tiltag for børnene i daginstitutionerne.

Børnene lærer hvor maden kommer fra

Gorm Friborg, der står for udvikling og gennemførsel af naturforløbene for børnene, oplever, at børnene overvældes af de mange nye indtryk fra naturen, når de kommer til skolehaverne, og at en helt ny verden åbner sig for dem.

”Når børnene kommer her i haverne er der så meget nyt og ukendt, de møder her i vores 30.000 kvm. store naturområde. De undres og har tusindvis af spørgsmål de vil have svar på.” siger han og uddyber:

”Det er en fantastisk dejlig gave at få lov til at give til børnene, som de tager imod med glæde og begejstring. Men det er også en meget nødvendig gave at give den. Tendensen er, at de fleste børn nu fødes i byerne. Vi ”byforældre” har jo ikke som vores bedsteforældre naturens fortælling i blodet, som vi kan videregive til vore børn. Glæden ved og viden om naturen er en af de vigtigste gaver, vi kan give vores børn”.

Forløbene, som Gorm Friborg står for, er tilrettelagt, så der er masser af plads til at børnene går på opdagelse, bruger alle deres sanser og kan få svar på alt hvad de undres over i naturen, ligesom der er faglige praktiske aktiviteter, hvor de dyrker grøntsager og laver mad af det, de høster.

Børnene lærer om dyr og passer høns og kaniner, de laver æblemost af friskplukkede æbler, følger biernes færden, finder ud af hvor maden kommer fra, smager noget nyt og finder ud af hvad der er sundt. Samtidigt er der naturligvis masser af leg og sund bevægelse involveret i besøgene i skolehaven.

Skolehaver til resten af landet

Københavns Skolehaver har sammen med Friluftsrådet og Landsforeningen Praktisk Økologi taget initiativ til at udbrede viden om, hvordan man laver natur- og skolehaveforløb, hvor de små dyrker. Københavns Skolehaver har lavet en netværkshjemmeside www.desmaadyrker.dk , og her vil man kunne finde praktisk og let tilgængelig viden om hvordan man laver natur- og skolehaveforløb for børn – og følge med i hvad de mindste laver i skolehaverne.

Landsforeningen Praktisk Økologi står også bag initiativet Del Jorden, hvor danskere kan dele planter, jordstykker, overskudsæbler m.m. med hinanden. Formålet er, at skabe mere liv i haverne og hjælpe flere i gang med at dyrke deres egen mad. Samtidig afholdes der hvert år i oktober en havefestival med workshops, hvor alle kan deltage og komme i gang med havelivet.

Fakta om skolehaverne

Landsforeningen Praktisk Økologi har et mål om, at der i 2018 skal findes mindst 40 økologiske skolehaver i Danmark.

Skolehaverne i København er blevet så efterspurgt et tilbud hos skolerne og daginstitutionerne, at der nu er for få skolehaver til at dække efterspørgslen. Foreningen Københavns Skolehaver får hver uge henvendelser fra interesserede, som ønsker at starte skolehaver og andre haveprojekter op, ligesom haverne modtager en del studiebesøg.

Projektet ”De små dyrker” er blevet muligt, fordi den Pædagogiske Udviklingsfond og Bispebjerg Lokaludvalg har finansieret udviklingen og Friluftsrådet har finansieret udarbejdelsen af materialet til udbredelse af projektet. Udover de økonomiske tilskud, har de deltagende daginstitutioner medvirket med udarbejdelsen af forløbene og en masse frivillige fra skolehaverne har givet et kæmpe arbejdsmæssigt bidrag til projektet.