Haveambassadør etablerer “Jyske Skolehaver”

Haveambassadør Randi Beirholm har stiftet Jyske Skolehaver, en non-profit organisation, som skal rådgive om etablering og drift af skolehaver primært i Midtjylland. 

Share on Facebook

 Læs mere på Jyske Skolehavers hjemmeside

7b5b83eec5- Foto: Randi Beirholm
Foto: Randi Beirholm

Af Ulla Skovsbøl

Randi Beirholm brænder for haver, og ikke mindst for at gøre børn interesserede og engagerede i at dyrke planter og holde af haver. Derfor etablerer hun sig nu som skolehavekonsulent med base i Horsens Kommine, hvor hun bor.

“Jeg har 10 års erfaring som bygningskonstruktør med projektering og projektstyring, og de kompetencer kombinerer jeg med livslang praktisk erfaring og interesse for økologisk havedyrkning og en uddannelse som haveambassadør i Praktisk Økologis regi,” forklarer hun.

randi beirholm foto
Randi Beirholm. Stifter af Jyske Skolehaver. Foto: Kirsten Adler

Den midtjyske skolehave-konsulent driver i forvejen fritidstilbudet “På kanten af skoven,” hvor hun fra forår til høst lærer børn at dyrker deres egne økologiske grøntsager og lave mad af dem.

Nu tager hun skridtet til også at få haverne ind på skolerne i lokalområdet ved at tilbyde konsulentydelser til de lærere, der gerne vil i gang med skolehaven, men ikke føler, de har de fornødne kompetencer.

“Lærerne skal stå for den fag-faglige undervisning i skolehaven, men Jyske Skolehaver vil hjælpe dem med de praktiske forberedelser, planlægning af undervisningsforløb og sparring under vejs,” forklarer Randi Beirholm.

Randi Beirholm har oprettet en hjemmeside, hvor man kan læse mere om Jyske Skolehaver og priserne for konsulentydelserne.

Læs mere om Jyske Skolehaver 

Share on Facebook