Inspirationsdag om Haver til Maver

Skolehaveforeningen “Haver til Maver” holder inspirationsdag på Krogerup Avlsgaard ved Humlebæk torsdag den 8. oktober.

Inspirationsdag Foto: Ulla Skovsbøl
Haver til Maver inviterer til inspirationsdag på Krogerup Avlsgaard. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

De seneste to år har skolehavekonceptet Haver til Maver i høj grad fået vind i sejlene. Med støtte fra Noredea Fonden er nye Haver til Maver-initiativer er skudt op over hele landet.

Foreningen, der oprindeligt blev etableret i samarbejde mellem Aarstiderne Fredensborg Kommune, har et naturligt omdrejningspunkt på Krogerup Avlsgaardv ved Humlebæk, som torsdag den 8. oktober danner rammen om den  en netværks- og inspirationsdag  om skolehavermed fokus på:

1) De praktiske processer og best practice i forbindelse med etablering af en kulinarisk skolehave

2) Hvordan kan læringsmiljøet udfoldes, så elverne får bedst udbytte af en kulinarisk skolehave

Inspirationsdagen byder bl.a. på oplæg om, hvordan man etablerer en skolehave fra idét til kommunal satsning. Der bliver mulighed for videndeling og erfaringer fra forskellige typer skolehaver, og der vil være case-baserede workshops med afsæt i skolernes og kommunernes rolle samt fokus på undervisningsfaglighed.

Læs mere på Haver til Mavers hjemmeside