Skolehave bliver valgfag for nye lærere og pædagoger i Jelling

Lærer- og Pædagoguddannelsen ved UC Lillebælt i Jelling introducerer et nyt fag, som skal rustede studerende til at bruge haven som læringsrum i både skole og institutioner.

Jellinghave Foto: Ulla Skovsbøl
Ellen Habekost (th) som er lektor ved pædagouddannelsen på UC LIllebælt i Jelling nyder udsigten over campushaven sammen med havemedarbejder Hanne nnn, (tv), der er ansat i en midlertidig stilling. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Et tæt bunddække af krybende skovjordbærplanter bugner med små røde bær, og kraftige kartoffelplanter gemmer allerede på spisemodne knolde i bedene uden for aulaens vinduer på UC Lillebælt i Jelling – det tidligere Jelling Statsseminarium.

Siden foråret 2015 har seminariet haft en campushave, som dyrkes efter økologiske principper af ”Haveslænget,” en gruppe frivillige fra lærer- og pædagoguddannelsen.  Men efter sommerferien får de studerende også mulighed for at beskæftige sig teoretisk med haven som læringsrum, når UC Lillebælt introducerer et nyt valgfag på tværs af lærer- og pædagoguddannelserne.

Imødekommer voksende behov

”Målet er at de studerende både skal tilegne sig praktiske kompetencer i havedyrkning og teoretisk didaktisk viden om haven som læringsrum. De skal både blive i stand til at dyrke haver i praksis, til at tilrettelægge læreprocesser i haven og anvende den som i forhold til forskellige målgrupper,”  siger Ellen Habekost, der er lektor ved pædagoguddannelsen i Jelling og tilknyttet programmet Mad, krop og læring ved Center for Anvendt Skoleforskning på UC Lillebælt.

”Vi oplever, at der er interesse for at bruge haver i undervisningen både på skoler i den traditionelle fagundervisning, i forbindelse med understøttende undervisning og i de pædagogiske institutioner.  Derfor er det vigtigt at både lærere og pædagoger møder det grønne læringsrum allerede på uddannelsen,” forklarer hun.

Ellen Habekost Foto: Ulla Skovsbøl
Skovjordbær er et godt bunddække, som kan udkonkurrere ukrudtet, og de små bær er et stort hit hos de studerende, der laver syltetøj og andre lækkerier af dem. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Campushaven var starten

Ellen Habekost er sammen med to kolleger primus motor bag introduktionen af det nye fag, men forud er der gået en lang proces, der har sat sig meget synlige spor. Det vigtigste er, at gårdrummet uden for aulaen og kantinen på uddannelsesinstitutionen i Jelling er blevet omdannet til en til en campushave med faste højbede til fælles dyrkning og 15 høje dyrkningskasser, som særligt interesserede studerende kan dyrke individuelt.

UC Lillebælt afsatte for godt to år siden udviklingsmidler til at anlægge campushaven, så der var mulighed for både at engagere havearkitekt Lilly Ravn til at designe den. Et anlægsfirma har stået for den praktiske udførelse, men selve havearbejdet tager Haveslænget sig af.

”Vores studerende har ikke noget særlig kendskab til haver, og de fleste mangler den helt basale viden om praktisk havedyrkning. Derfor har det været vigtigt først at vække lysten og engagementet. Det har vi gjort ved at lade dem, der føler sig tiltrukket af haverne være med-. På den måde har interessent gradvist bredt sig,” siger Ellen Habekost.

Det frivillige haveslæng er blevet mere og mere engagerede, og alle studerende oplever haverne i hverdagen, fordi der er blevet lavet en stor, attraktiv træterrasse i have-gården med udgang fra kantinen. Der kan de studerende sidde i pausen med udsigt til køkkenhaven og følge med i, hvordan Haveslængets arbejde giver resultater.

Hjemmedyrket mad hitter

Campus haven Jelling 4 Foto: Ulla Skovsbøl
Kantinepersonalet på UC Lillebælt i Jelling bruger campushavens krydderurter i maden. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Da seminariet først i juni holdt åbent hus, blev der lavet mad udenfor over bålfadet i haven, så arrangementet nærmest fik karakter af havefest. To medlemmer af Haveslænget gik og vandende have, mens de kommende studerende spiste hjertegryde med kogt hvede på terrassen.

”Det skaber virkelig positiv opmærksomhed om haverne,”  konstaterer Ellen Habekost.

Haveslænget har også allerede høstet de første kartofler og salat til en udendørs fællesmiddag og lavet syltetøj af de små, men rigelige skovjordbær.

”Det inspirerer dem og giver dem ideer til mange ting, man kan lave med børn i haven. Og når de studerende på den måde selv høster erfaringer i haven, får de et godt grundlag for at gå videre med udvikle læringsforløb til forskellige målgrupper, ” siger hun.

Ellen Habekost mener, at der er mange muligheder i haven ikke mindst inden i forhold til den understøttende undervisning, hvor det netop er vigtigt, at lærere og pædagoger samarbejder. Derfor er både haven og det kommende valgfag rettet mod både lærere og pædagoger.

Campus haven Jelling 6 Foto: Ulla Skovsbøl
Enkelte af bedene bliver brugt til flerårige prydplanter, for campushavens æstetiske udtryk bliver også prioriteret højt. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Model for skolenære læringshaver 

Det langsigtede formål med campushaven er dels, at den skal indgå som et praktisk laboratorium for undervisningen i havedidaktik, dels at opsamle erfaringer med, hvordan man kan etablere, udvikle og drive en skolenær have. Det er meningen, at den viden skal brugtes ved etablering af en tilsvarende have ved UC Lillebælts nye campus på Niels Bohrs Alle i Odense.

Center for Mad, krop og læring indgår også i projektet. Desuden samarbejder UC Lillebælt med Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarv om udvikling af haveforløb, som er relevante i historieundervisningen  .

Læs mere:
Campushavens hjemmeside Skolen i Haven
Center for Mad, Krop og Læring. 

 

.