Seminariet i Jelling udbyder kursus i skolehave for lærere og pædagoger

Nyt tilbud om efteruddannelse på UCL Campus Jelling skal ruste lærere og pædagoger til at bruge haven som et udendørs læringsrum for børn i både daginstitutioner og skoler.

Download infoark om kurset

Ellen Habekost
Campushaven på seminariet i Jelling skal indgå som læringsrum for delagerne på UCL Campus Jellings skolehavekurser for lærere og pædagoger. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Seminariet  UCL Campus Jelling udbyder nu et kursus til lærere og pædagoger, der skal styrke deres kompetencer i at arbejde med haven som læringsrum. Kurset forløber over fem mandage fra februar til juni 2017, hvor kursisterne følger årets gang i haven med start lige efter vinterferien og slut inden sommerferien.

På kurset bliver der etableret mindre læringsgrupper, hvor deltagerne kommer til at arbejde med miniprojekter, som de kan bruge i deres egen hverdag i skolen eller institutionen, og læringsgrupperne får løbende vejledning.

Kurset koster 2655 kr. plus moms og finder sted i tidsrummet fra 27. februar 2017  til 12. juni 2017.

Fokus på haven som læringsrum

De fem kursusgange skal ruste deltagerne til at forstå og bruge haven som et lærings- og dannelsesrum, der kan kobles sammen med centrale elementer i skolereformen såsom den åbne skole og den understøttende undervisning.

“Man kan betragte haven som et udendørs faglokale, der giver plads til bevægelse, målstyret og praksisnær undervisning og mulighed for at arbejde med sociale relationer og praktiske kompetencer, og det har alle børn glæde af,” forklarer lektor ved UCL Ellen Habekost, som har været med til at oprette kurset.

“Læringsformen skaber forbindelse mellem boglig viden, erfaring fra andre læringsarenaer og den giver fysisk bevægelse. På den måde samler skolehaven en lang række af de opgaver, som Folkeskolen skal løse,” påpeger hun.

“I skolehaven spiller ude- og indeaktiviteter sammen. Det vil sige, at eleverne lærer om virkeligheden i virkeligheden, og  på den måde skaber skolehaven rum for inkluderende fællesskaber på tværs af alder, kompetencer og evner,” siger Ellen Ravn Habekost.

Tilmelding her

Læs mere om Campushaven på UCL i Jelling

Målet med kurset 

  • at fremme anvendelsen af skolehaver i undervisningen
  • at styrke forståelsen af de pædagogiske muligheder, der ligger i dette mangeartede udelæringsrum
  • at inspirere og understøtte ideer og undervisningsforløb ud fra en læringsmålstyret tilgang, og hvordan forskellige fag kan udnytte skolehaverummet som autentisk ramme for læring
  • at  inspirere og understøtte ideer og forløb i den understøttende undervisning
  • at inspirere til etablering af forskellige haverum
  • at skabe lokalt netværk omkring pædagogik og didaktik i skolehaver

Praktiske oplysninger:
Sted: Lærer og Pædagoguddannelsen i Jelling, Vejlevej 2, 7300 Jelling
Kursusdage: Mandage den 27. februar, 27. marts, 24. april, 22.maj og 12. juni 2017 fra kl. 9 – 12.
Pris: 2655 kr. plus moms

Yderligere oplysninger:
Ellen Ravn Habekost, Lektor og projektleder : elrh@ucl.dk, tlf.:2010 9113
Kirsten Kamstrup, videreuddannelseskonsulent:kika@ucl.dk, tlf 2363 8267