Ny håndbog til fælleshaver i boligforeningen fra BoGro

Projektet BoGro, som udspringer af skolehaveorganisationen Haver til Maver, lancerer en nyttig håndbog i fælleshaver for folk i almennyttige boliger.

Download håndbogen her fra den 14.11.2017

Projektet BoGro er startet af Haver til Maver med det formål at skabe grobund for fælleskaber og bedre livskvalitet i udsatte boligområder med haven som omdrejningspunkt. Foto: Ulla Skovsbøl

Dyrk en fælleshave og lær hinanden bedre at kende. Det kunne være sloganet for organisationen BoGro, som den 14. november lancerer en ny håndbog til ildsjæle, der vil starte fælleshaver i almennytte boligområder sammen med andre beboere.

Håndbogen bygger på to års samarbejde mellem Haver til Maver,  Områdesekretariat Helsingør og beboere i tre almennyttige boligeområder i Nordsjælland: Tibberupparken, Vapnagaard og Nøjsomhed. Nordeafonden har støttet projektet med 6,7 mio. kr.

Formålet med det fælles projekt BoGro har været at  vise, hvorfor og hvordan dét at dyrke grønsager og lave mad sammen kan blive grobund for fællesskaber, forklarer Daniel Hervik, Udviklingschef Haver til Maver og medforfatter af håndbogen.

“Fællesskab kan være nøglen til et godt, trygt boligområde. Med hele opblomstringen af byhaver og vores egne erfaringer med skolehaver havde vi en formodning om, at haven kunne være med til at skabe fællesskab,” forklarer han.

Derfor er BoGro-håndbogen mere end en vejledning i at dyrke kål og kartofler.  Tanken bag er, at fælleshaverne også skal bruges til at skabe fællesskab, tryghed og stolthed hos deltagerne, udvikle deltagernes kompetence og gøre dem bedre til at mestre livet.

Livskvalitet og fællesskab

Fælleshaver i det udsatte boligområde Vapnagård i Helsingør. Foto: Ulla Skovsbøl

Der mangler i høj grad en håndbog, som den BoGro nu udgiver, mener Daniel Hervik. Den skal være et værktøj til alt dét, der ikke nødvendigvis handler om frø, forspiring og lugning, men derimod empowerment, beboerinddragelse og kommunikation.

Han peger på, at de grønne arealer i mange boligområder ligger ubrugte hen, og de store øde græsarealer er med til at skabe mere afstand mellem mennesker, end der er i forvejen.

I de udsatte boligområder, hvor BoGro arbjeder, mangler man desuden i høj grad noget at være sammen om. Spørger man beboerne, vurderer kun 32 pct. af  dem, der bor i de udsatte boligområder, at naboskabet er postivt i det område, hvor de bor (CFBU: www.cfbu.dk ).

Håndbog i attraktive udemiljøer

BoGro fælleshave i Vapnagård i Helsingør. Foto: Ulla Skovsbøl

Siden 2015 har BoGro høstet erfaringer med  at etablere, drive og forankre beboerdrevne fælleshaver i almene boligområder og dermed skabe engagerende og attraktive udemiljøer. Projekt har afprøvet forskellige metoder til udformning og etablering af grønne arealer, udvikling af aktiviteter, effektmål samt kommunikation.

I Tibberupparken er der for eksempel skabt et fælles mødested, hvor nye venskaber opstår, og madkulturer mødes og blandes i grønsagsgryderne over bålet.

Fælleshave i Vapnagård, Helsingør. Foto Ulla Skovsbøl

Efter lanceringen onsdag den 14.11.17 bliver håndbogen frit tilgængelig til download på www.havertilmaver.dk

Formål med BoGro

  • At etablere haver og udekøkkener og lave inddragende aktiviteter i samarbejde med beboerne i tre almene boligområder i Helsingør – Tibberupparken, Vapnagaard og Nøjsomhed.
  • At opsamle erfaringerne i en guide til beboerdrevne fælleshaver i almene boligområder
  • At stille projektets viden og erfaringer frit til rådighed for andre gennem sjove og inspirerende arrangementer