4H var pædagogisk have på landet

Skolehaverne i byerne fik i 1920erne en landlig pendent i organisationsen 4H, der især appellerede til landbobørn. Men det moderne 4H er rykket ind byerne med bl.a. madskoler for børn.

Fire piger på 4Hs madskole i Lersøparkens skolehave, København, 2011 Foto: Ulla Skovsbøl
Fire piger på 4Hs madskole i Lersøparkens skolehave, København, 2011 Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

4H står for hånd, hjerte, hoved og helbred – de fire elementer, som arbejdet med jorden ifølge bevægelsens grundlægger skulle involvere og styrke hos børnene.

Bevægelsen blev grundlagt i USA omkring år 1900 af Dr. Seaman A. Knapp, der mente, at arbejdet med jorden var sundt og opbyggeligt for børn, og at arbejdet blev mere interessant for dem, når de fik lov til at dyrke deres egen jordlod og selv passe og opdrætte små husdyr.

I USA støttede landbrugsministerium det amerikanske 4H ud fra den betragtning, at den kunne være et middel til at engagere ungdommen i at udvikle og bruge nye og bedre metoder inden for landbrug og husholdning.

Tilknytningen til landbruget og dets organisationer har også altid præget 4H i Danmark. I 1924 kom bevægelsen her til landet, og fra 1926 overtog De samvirkende Danske Husmands-foreninger og De samvirkende Danske Landboforeninger ledelsen. 4H blev for mange unge på landet en start på landmandsuddannelsen i børnehøjde.

4H eksisterer stadig, og har fortsat nære bånd til landbrugets organisationer, men i takt med, at landbrugets samfundsmæssige er på retur, har 4H ændret karakter. Organisationen ejer for eksempel en gård i Sønderjylland, hvor bybørn kan komme på lejrskole og lære basale ting om landbrug, dyr og planter, og i byerne står 4H for madskoler i sommerferien, hvor børn lærer om sund mad, ernæring og motion på en sjov måde.