BA-projekt om skolehaven i natur/teknik

Skolehaven kvalificerer eleverne i natur-teknologi dels kraft af læringsrummets specielle karakter, dels i kraft af at lærerene og eleverne har andre roller i uderummet end inde.

Læs her: Camilla Firederichsens BA-projekt

Camilla Friederichsen, Leder af Københavns Skolehaver. Foto: Ulla Skovsbøl.
Camilla Friederichsen, Leder af Københavns Skolehaver. Foto: Ulla Skovsbøl. ©

Af Ulla Skovsbøl

Camilla Friederichsen, som er leder af Københavns Skolehaver, skrev i 2009 bachelor projekt ved Frederiksberg Seminarium om, hvordan haven kan bruges som læringsum i natur/teknik.

I bachelorprojektet konkluderer Camilla Friederichsen ud fra både sin empiriske erfaring og sine teoretiske studier og analyser, at en skolehave på en række forskellige måder kan kvalificere elevernes læreprocesser i faget natur-teknologi. Det kan den dels i kraft af læringsrummets specielle karakter, dels i kraft af lærerens og elevernes ændrede roller i uderummet.

I skolehaven deltager eleverne i et praksisfællesskab, og de får et solidt fundament af oplevelser og erfaringer. Det praktiske og konkrete arbejde giver dem en praktisk forståelse af begreber og sammenhænge, som er vigtig for deres udvikling af en udvidet begrebsforståelse. Samtidig kan undervisningen udenfor medvirke til, at de bedre husker, hvad de har lært.

 Mål i Sjøbergs tre dimensioner

Camilla Friederichsen opstilller nogle overordnede mål, som hun anser for essentielle både med hensyn til dannelse og kernefaglighed i natur/teknik. På basis af sine empiriske undersøgelser og teoretiske overvejelser konkluderer hun, at de opstillede mål i afsnit kan opfyldes i skolehavens læringsrum. Målene er kategoriseret dem i forhold til Svein Sjøbergs tre dimensioner:

Naturvidenskaben som produkt:

  • Eleverne skal udvikle tanker, sprog og begreber.
  • Eleverne skal udvikle viden om og forståelse for økologiske sammenhænge.
  • Eleverne skal opleve og opnå indsigt i naturens mangfoldighed.

Naturvidenskaben som proces:

  • Eleverne skal opleve, erfare, iagttage og undersøge.
  • Eleverne skal arbejde konkret og meningsfuldt.
  • Elevernes lyst til at stille spørgsmål skal fremmes og vedligeholdes.’

Naturvidenskaben som social og samfundsmæssig institution:

  • Eleverne skal udvikle ansvarlighed og respekt overfor det levende.
  • Elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår skal vedligeholdes og fremmes.

Camilla Friederichsen konkluderer dog også, at der er en række barrierer og hindringer for elevernes læring i skolehaven: Miljøet er distraherende, og dette stiller nogle andre krav til både lærere og elever. Det kræver tydelighed fra læreren og en målbevidst indsats for at gøre læringen så effektiv som muligt, samtidig med, at man ikke skal underkende lærerens tryghed ved de mere velkendte tekstbundne praktikere i klasseværelset. Dertil kommer hele det organisatoriske element, fx skemalægning og transport, som kan udgøre mere praktiske forhindringer.

Camilla Friederichsen: Haven som læringsrum, Bacheloropgave i natur/teknik, Frederiksberg Seminarium, 2009