Odense sikrer skolehaver til 40 klasser

Efter fire succesfulde år med skolehaver i Odense har byrådet besluttet at udvide det kommunale tilbud med yderligere to skolehaver.

Oldese børn 1 Foto: Ulla Skovsbøl
Odsense Byråd afsætter 700. 000 kr. til at etablere skolehaver to nye steder i kommunen. Der bliver årligt afsat én million kroner til drift af skolehaverne. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Odense Kommune bevilligere 700.000 kr. til to ekstra skolehaver og sætter to millioner ekstra af til drift de kommende fire år. Fremover vil 40 klasser årligt få mulighed for at deltage i skolehaveforløb.

De seneste fire år har der Odense været med i Haver til Maver og hvert år tilbudt skolehaveforløb til 16 klasser fra byens skoler i haverne, som ligger i et gammelt kolonihavekvarter, Falen, og det har væet så stor en succes, at tilbuddet nu bliver udvidet med to ekstra haver.

– Der er så mange positive aspekter ved Haver til Maver-projektet, mener børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) til Fyns Stiftstidende.

– Børnene lærer en masse om dyrkning af grøntsager og urter, de får indblik i økologi og bæredygtighed, de bruger deres sanser og får måske grundlagt en kritisk sans som forbrugere. Samtidig får de trænet færdigheder som dansk og matematik, når de arbejder med opskrifter, siger hun.

Odensebørn 3 Foto: Ulla Skovsbøl
I Odense har skolehavelærer Thomas Høgedal gjort en stor indsats for at gøre Haver til Maver til et polulært undervisningstilbud – og radiser til en populær spise. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Udvidelsen af tibuddet betyder, at Haver til Maver Odense vil kunne tage give 40 skoleklasser tilbud om undervisningsforløb på otte gange, hvor de sår, dyrker, høster og spiser deres egne grønsager.

Haver til Maver i Odense har hidtil været finansieret via en kommunal miljøhandlingsplan, men de penge forsvinder sammen med 2015.I stedet har politikerne nu besluttet at investere 700.000 kr. i flere haver næste år og derefter en million kroner årligt til drift.

Pengene skal bruges til at frikøbe en eller flere undervisere fra byens folkeskoler til at drive, vedligeholde og undervise i skolehaven.

piger sår Falen. Foto: Ulla Skovsbøl
Haver til Maver i Odense har været et tilbud børn fra 16 klasser de seneste fire år. Nu bliver tilbuddet udvidet til 40 klasser. Foto: Ulla Skovsbøl ©