Odense har åbnet sit tredje Haver til Maver center

Fra 2019 har tusind odenseanske skoleelever hvert år adgang til et læringsforløb i en af Haver til Mavers skolehaver

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen og børn fra Risingskolen markede i dag indvielsen med at plante et træ. Foto: Odense Kommune.

Pressemeddelelse, Odense Kommune

I juni 2019 åbnede Odenses tredje skolehave på Skibhusgården i det nordlige Odense.

Det betyder at i alt 1000 elever fra Odenses skoler nu hvert år får lov til at prøve kræfter med hakkejern, frø, spirer og madlavning i udekøkkener.

I forbindelse med budgetforliget for 2019 afsatte byrådet penge til en ny skolehave, og med den nye have på Skibhusgården er der fra 2020 i alt 44 odenseanske skoleklasser, der får mulighed for at arbejde i skolehaverne.

Den første skolehave i Odense åbnede på Falen i 2011 og passes hvert år af 20 klasser fra forskellige skoler. I 2016 stødte endnu en skolehave til i Holluf Pile, som 12 klasser deles om at passe.

Både voksne og børn har glædet sig til at komme i gang i den nye skolehave. “Haver til Maver” har nemlig været så populær, at der i længere tid har været ventelister.

Haven og læsehæftet lige vigtige

 Skolehaver er en helt konkret måde at arbejde med verdensmålene på, hvor eleverne har fokus på bæredygtighed i byen og samtidig får en større viden om naturen og klimaet som helhed.

Når de selv får frø, jord og hakkejern mellem hænderne, får de en bedre forståelse af bæredygtighed, madkultur og sundhed – og det er lige så vigtigt som at kunne læse, skrive og regne.

”Jeg har selv besøgt de to første skolehaver og der oplevet begejstringen hos børnene. Det glæder mig, at vi nu med endnu en skolehave kan give endnu flere børn muligheden for at arbejde i et lidt anderledes klasseværelse, som skolehaverne jo er,” siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.

Glade og stolte børn

Når eleverne dyrker og sår i skolehaven, oplever de, hvordan vores mad kommer fra jord til bord. Og det giver både enormt glade og stolte børn, når de høster de grøntsager, som de selv har sået frøene til.

Netop et sted som skolehaven giver eleverne et frirum til at lære på en anderledes måde. Her opstår fællesskaber på tværs af interesser, når undervisningen rykkes uden for klasseværelset og et nyt læringsmiljø opstår.

”Med “Haver til Maver” sætter vi naturen på skoleskemaet og giver skoleelever en rigtig god forståelse for samspillet mellem dyrkning, madlavning og den havenære natur,”  fortæller Per Christensen, som er leder af Natur- og Friluftscenter Skibhusgården, hvor den nye skolehaver ligger.

”Når børnene sår, høster og laver mad af deres egne grøntsager, bruger de geometrien til at måle havestykker, de tæller og deler frø, og de læser opskrifter og staver sig igennem grøntsagsnavne.”

I havens første sæson passer fem 4. klasser fra henholdsvis Risingskolen og H.C. Andersenskolen haven. Fremover vil det være hele tolv klasser fra forskellige skoler, der passer haven mellem april og oktober.

I efteråret 2019 går frivillige seniorer fra Ældre Sagen sammen med eleverne i skolehaven som en del af Odenses stærke generationspagt. Mødet på tværs af generationer eksisterer allerede i de to andre skolehaver

Fakta

  • Haver til Maver” er en landsdækkende almennyttig forening, der arbejder for at styrke børn og unges engagement i bæredygtighed, madkultur og sundhed.
  • I 2011 blev Haver til Maver etableret på Falen i Odense.  
  • I 2016 kom skolehaven i Holluf Pile til.
  • I juni 2019 blev den tredje skolehave på Skibhusgården indviet
  • “Haver til Maver” har arbejdet med udbredelse af skolehaver siden 2006 og har medvirket til etablering af skolehaver landet over.
  • “Haver til Maver” er støttet af Nordea Fonden, og driftsmidlerne til skolehaverne kommer fra Odense Kommune.

Læs mere:

www.nordeafonden.dk og www.havertilmaver.dk.  

 Kontaktinformation: Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand, tlf.: 30604419
Per Lindegaard Christensen, leder af Natur- og Friluftscenter Skibhusgården, tlf.: 26127831 

 

Odenses skolehaver i Holluf Pile er kommet godt fra start

Kort før sommerferien fik Odense sit skolehavecenter nummer to: En ny afdeling af Haver til Maver åbnede på Holluf Pile Skole i den sydøstlige del af den fynske hovedstad.

holluf-pile-5-trilleboer Foto Ulla Skovsbøl
Holluf Pile Skolehave, Odense. Foto Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Grædende børn hører ikke til hverdagen, når Odenses kyndige skolehaveleder Thomas Høgedal har elever i haven. Men der er undtagelser. Den store chili-smagning kan være så hård en prøvelse for fine smagsløg, at tårerne triller.

Chilismagning og krydderurte-test hører til sensommerens haveopgaver i den nye afdeling af Haver til Maver som åbnede ved Holluf Pile Skole i Odense kort før sommerferien med pædagog Jesper Lindenborg som skolehaveleder. I indkøringsfasen får han assistance af Thomas Høgedal, som siden 2011 med stor succes har stået for Odenses første Haver til Maver tilbud i kolonihaveområdet Falen.

Læs videre “Odenses skolehaver i Holluf Pile er kommet godt fra start”

To ministerier inviterer til skolehave-dag

Undervisningsministeriet og Fødevareministieret invterer sammen med Madkulturen til inspirationsdag om skolehaver den 28.4.15 i Odense

Haver til Maver, Natursamarbejdet, Brabrand. Foto: Ulla Skovbøl
Fødevareministeriet og Undervisningsministeriet vil udbrede kendskabet til haven som læringsrum med et heldagsseminar i Odense 28.4.15 Foto: Ulla Skovbøl ©

Undervisningsministeriet og Fødevareministeriet lancerer nye undervisningsmaterialer, en håndbog samt en rapport, som beskriver skolehaven som læringsrum. Det sker ved en temadag om skolehaver i Odense den 28. april

Dagen byder på oplæg om skolehavens potentiale som læringsrum, inspirationsoplæg om skolehavers anvendelse i ind- og udland, samt uderummets potentiale og udfordringer.

Om eftermiddagen afholdes der forkellige workshops, hvor der bl.a. vil være mulighed for at få en større indsigt i de nye undervisningsmaterialer i fagene dansk, matematik, natur/teknologi og madkundskab. Herudover fåes inspiration til skolehavens bredde som løsningsgalleri til understøttende læringaktiviteter samt erfaringer med etablering af skolehaver.

Se programmet her 

Workshops på dagen: 

Workshop 1 – Bredden i skolehaven
Ellen Habekost, Lektor og Gorm Friborg, Københavns Skolehaver
Bliv klogere på hvordan skolehaven kan anvendes som et mangfoldigt læringsrum til hele skoledagen, og hvordan haven kan understøtte SFO’en og klubbens formål og pædagogik.
Workshop 2 – Haver til maver
Karen Stevnbak Andersen og Sally Nordlund Andersen, haveundervisere Krogerup Avlsgaard
Haver til mavers undervisere vil give indsigt i, hvordan de inddrager fagene natur/teknologi og madkundskab i et undervisningsforløb udfra deres kerneelementer have, natur og køkken.

Workshop 3 – Brug skolehaven i mange fag
Ulla Sognstrup Larsen, projektleder på Skolehaver og Ann Arleth, lærer og UV-materialeudvikler
Med afsæt i de konkrete nyudviklede undervisningsmaterialer gives der inspiration til, hvordan skolehaven kan blive en del af årsplanen i indskolingen og mellemtrinnet.

Workshop 4 – Kom godt igang og lev længe
Anita Brædder, Leder af Natursamarbejdet, Aarhus kommune

Få hjælp og inspiration til at komme i gang med at opstarte en skolehave. Hør hvordan Aarhus kommune kom fra tanke til handling, deres organisering og finansering, samt hvad der med fordel kunne være gjort anderledes.

Dato og tid
Den 28. april 2015, Kl. 9.30-15.30

Sted
Julianas Drivhuse
Sivlandsvænget 29 A
5260 Odense S

Tilmelding her