Odenses skolehaver i Holluf Pile er kommet godt fra start

Kort før sommerferien fik Odense sit skolehavecenter nummer to: En ny afdeling af Haver til Maver åbnede på Holluf Pile Skole i den sydøstlige del af den fynske hovedstad.

Share on Facebook
holluf-pile-5-trilleboer Foto Ulla Skovsbøl
Holluf Pile Skolehave, Odense. Foto Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Grædende børn hører ikke til hverdagen, når Odenses kyndige skolehaveleder Thomas Høgedal har elever i haven. Men der er undtagelser. Den store chili-smagning kan være så hård en prøvelse for fine smagsløg, at tårerne triller.

Chilismagning og krydderurte-test hører til sensommerens haveopgaver i den nye afdeling af Haver til Maver som åbnede ved Holluf Pile Skole i Odense kort før sommerferien med pædagog Jesper Lindenborg som skolehaveleder. I indkøringsfasen får han assistance af Thomas Høgedal, som siden 2011 med stor succes har stået for Odenses første Haver til Maver tilbud i kolonihaveområdet Falen.

Læs videre “Odenses skolehaver i Holluf Pile er kommet godt fra start”

Share on Facebook

To ministerier inviterer til skolehave-dag

Undervisningsministeriet og Fødevareministieret invterer sammen med Madkulturen til inspirationsdag om skolehaver den 28.4.15 i Odense

Share on Facebook
Haver til Maver, Natursamarbejdet, Brabrand. Foto: Ulla Skovbøl
Fødevareministeriet og Undervisningsministeriet vil udbrede kendskabet til haven som læringsrum med et heldagsseminar i Odense 28.4.15 Foto: Ulla Skovbøl ©

Undervisningsministeriet og Fødevareministeriet lancerer nye undervisningsmaterialer, en håndbog samt en rapport, som beskriver skolehaven som læringsrum. Det sker ved en temadag om skolehaver i Odense den 28. april

Dagen byder på oplæg om skolehavens potentiale som læringsrum, inspirationsoplæg om skolehavers anvendelse i ind- og udland, samt uderummets potentiale og udfordringer.

Om eftermiddagen afholdes der forkellige workshops, hvor der bl.a. vil være mulighed for at få en større indsigt i de nye undervisningsmaterialer i fagene dansk, matematik, natur/teknologi og madkundskab. Herudover fåes inspiration til skolehavens bredde som løsningsgalleri til understøttende læringaktiviteter samt erfaringer med etablering af skolehaver.

Se programmet her 

Workshops på dagen: 

Workshop 1 – Bredden i skolehaven
Ellen Habekost, Lektor og Gorm Friborg, Københavns Skolehaver
Bliv klogere på hvordan skolehaven kan anvendes som et mangfoldigt læringsrum til hele skoledagen, og hvordan haven kan understøtte SFO’en og klubbens formål og pædagogik.
Workshop 2 – Haver til maver
Karen Stevnbak Andersen og Sally Nordlund Andersen, haveundervisere Krogerup Avlsgaard
Haver til mavers undervisere vil give indsigt i, hvordan de inddrager fagene natur/teknologi og madkundskab i et undervisningsforløb udfra deres kerneelementer have, natur og køkken.

Workshop 3 – Brug skolehaven i mange fag
Ulla Sognstrup Larsen, projektleder på Skolehaver og Ann Arleth, lærer og UV-materialeudvikler
Med afsæt i de konkrete nyudviklede undervisningsmaterialer gives der inspiration til, hvordan skolehaven kan blive en del af årsplanen i indskolingen og mellemtrinnet.

Workshop 4 – Kom godt igang og lev længe
Anita Brædder, Leder af Natursamarbejdet, Aarhus kommune

Få hjælp og inspiration til at komme i gang med at opstarte en skolehave. Hør hvordan Aarhus kommune kom fra tanke til handling, deres organisering og finansering, samt hvad der med fordel kunne være gjort anderledes.

Dato og tid
Den 28. april 2015, Kl. 9.30-15.30

Sted
Julianas Drivhuse
Sivlandsvænget 29 A
5260 Odense S

Tilmelding her

 

Share on Facebook

Odense sikrer skolehaver til 40 klasser

Efter fire succesfulde år med skolehaver i Odense har byrådet besluttet at udvide det kommunale tilbud med yderligere to skolehaver.

Share on Facebook
Oldese børn 1 Foto: Ulla Skovsbøl
Odsense Byråd afsætter 700. 000 kr. til at etablere skolehaver to nye steder i kommunen. Der bliver årligt afsat én million kroner til drift af skolehaverne. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Odense Kommune bevilligere 700.000 kr. til to ekstra skolehaver og sætter to millioner ekstra af til drift de kommende fire år. Fremover vil 40 klasser årligt få mulighed for at deltage i skolehaveforløb.

De seneste fire år har der Odense været med i Haver til Maver og hvert år tilbudt skolehaveforløb til 16 klasser fra byens skoler i haverne, som ligger i et gammelt kolonihavekvarter, Falen, og det har væet så stor en succes, at tilbuddet nu bliver udvidet med to ekstra haver.

– Der er så mange positive aspekter ved Haver til Maver-projektet, mener børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) til Fyns Stiftstidende.

– Børnene lærer en masse om dyrkning af grøntsager og urter, de får indblik i økologi og bæredygtighed, de bruger deres sanser og får måske grundlagt en kritisk sans som forbrugere. Samtidig får de trænet færdigheder som dansk og matematik, når de arbejder med opskrifter, siger hun.

Odensebørn 3 Foto: Ulla Skovsbøl
I Odense har skolehavelærer Thomas Høgedal gjort en stor indsats for at gøre Haver til Maver til et polulært undervisningstilbud – og radiser til en populær spise. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Udvidelsen af tibuddet betyder, at Haver til Maver Odense vil kunne tage give 40 skoleklasser tilbud om undervisningsforløb på otte gange, hvor de sår, dyrker, høster og spiser deres egne grønsager.

Haver til Maver i Odense har hidtil været finansieret via en kommunal miljøhandlingsplan, men de penge forsvinder sammen med 2015.I stedet har politikerne nu besluttet at investere 700.000 kr. i flere haver næste år og derefter en million kroner årligt til drift.

Pengene skal bruges til at frikøbe en eller flere undervisere fra byens folkeskoler til at drive, vedligeholde og undervise i skolehaven.

piger sår Falen. Foto: Ulla Skovsbøl
Haver til Maver i Odense har været et tilbud børn fra 16 klasser de seneste fire år. Nu bliver tilbuddet udvidet til 40 klasser. Foto: Ulla Skovsbøl ©

 

Share on Facebook