Skolehaver styrker fællesskabet mellem generationer i Knebel på Mols

Knud Schmidt, tidligere lærer på Den Økologiske Landbrugsskole, har startet et sprudlende, spændende skolehaveprojekt i et samarbejde med plejehjem, skole, børnehave, forældre og andre lokale i den lille by Knebel på Djursland. 

Videoen er lavet af Steen Andersen Film på initiativ af Generationsgruppen under Mols i Udvikling

I Knebel på Djursland kombinerer lokale borgere generationsmøder og skolehaver i et spændende projekt. Projektet er grundlagt i  foråret 2016 af tidligere landbrugsskolelærer Knud Schmidt sammen med en ung familie og består både af fælleshaver og en stor skolehave i landbyen Knebel på Mols.

Knud Schmidt har arbejdet med økologisk landbrug siden engang i 1970, undervist på Den Økologiske Jordbrugsskole, både da den lå i Åbybro og senere, da den flyttede til Kalø. I nogle år har han desuden undervist på den lokale folkeskole Molsskolen. Han er nu på efterløn, men dybt engageret i både generationsmøder og skolehaver.

Haver fremmer fællesskabet

“Jeg har meget lyst til at folk, der bor her i lokalområdet, skal have haver og dyrke jorden. Mange af dem, der er med  har selv haver derhjemme, men pointen er, at vi har noget i fællesskab her. Børnene får oplevelser med jord og dyr, og med at man kan dele erfaringer på tværs af alder,” forklarer Knud Schmidt.

I haverne er der private lodder til syv lokale familier forduden skolehaven, som bliver dyrket både af elever fra Molsskolen og af børnehavebørn. Her kan både børn, voksne og ældre fra ældre- og plejeboligerne Lyngparken mødes om havedyrkning, dyr og fællesspisning i det fri.

Haven, der nu går ind i sin tredje sæson, har allerede været rammen om mange gode, fælles oplevelser og erfaringer med have og natur for børn, voksne og gamle.

Frifluftsrådet og en lokal fond Tved Spareskasses Fond har bidraget med henholdsvis 17.000 og 14.000 kr.

Rudolf Steiner Skolen i Odense med på skolehavebølgen

Den Grønne Planet er navnet på en 650 kvm stor skolehave, som Rudolf Steiner Skolen i Odense etablerede i 2012.

Læs mere på skolens hjemmeside

have_flag
Foto: Rudolf Steinerskolen, Odense

Rudolf Steiner Skolen i Odense fik sin egen skolehave lige ved siden af skolen i efteråret 2012 på en 650 kvadratmeter stor grund.

Det er tanken, at skolehaven kan indgå som en del af undervisningen på de forskellige klassetrin, og at praksis kombineres med teori, så det ikke kun kommer til at handle om at luge have. Rudolf Steiner Skolen ser haven som en oplagt mulighed for at udvikle den virkelighedsnære pædagogik, som skolen er funderet på. I haven får eleverne kendskab til forskellige fænomener ved helt håndgribeligt at arbejde med dem og gøre deres egne erfaringer.

Skolehaven er økologisk/biodynamisk dyrket og lægger sig dermed naturligt i forlængelse af skolens pædagogiske grundlag og Rudolf Steiners tanker om den biodynamiske dyrkningsform, som han i øvrigt er ophavsmand til.