To ministerier inviterer til skolehave-dag

Undervisningsministeriet og Fødevareministieret invterer sammen med Madkulturen til inspirationsdag om skolehaver den 28.4.15 i Odense

Haver til Maver, Natursamarbejdet, Brabrand. Foto: Ulla Skovbøl
Fødevareministeriet og Undervisningsministeriet vil udbrede kendskabet til haven som læringsrum med et heldagsseminar i Odense 28.4.15 Foto: Ulla Skovbøl ©

Undervisningsministeriet og Fødevareministeriet lancerer nye undervisningsmaterialer, en håndbog samt en rapport, som beskriver skolehaven som læringsrum. Det sker ved en temadag om skolehaver i Odense den 28. april

Dagen byder på oplæg om skolehavens potentiale som læringsrum, inspirationsoplæg om skolehavers anvendelse i ind- og udland, samt uderummets potentiale og udfordringer.

Om eftermiddagen afholdes der forkellige workshops, hvor der bl.a. vil være mulighed for at få en større indsigt i de nye undervisningsmaterialer i fagene dansk, matematik, natur/teknologi og madkundskab. Herudover fåes inspiration til skolehavens bredde som løsningsgalleri til understøttende læringaktiviteter samt erfaringer med etablering af skolehaver.

Se programmet her 

Workshops på dagen: 

Workshop 1 – Bredden i skolehaven
Ellen Habekost, Lektor og Gorm Friborg, Københavns Skolehaver
Bliv klogere på hvordan skolehaven kan anvendes som et mangfoldigt læringsrum til hele skoledagen, og hvordan haven kan understøtte SFO’en og klubbens formål og pædagogik.
Workshop 2 – Haver til maver
Karen Stevnbak Andersen og Sally Nordlund Andersen, haveundervisere Krogerup Avlsgaard
Haver til mavers undervisere vil give indsigt i, hvordan de inddrager fagene natur/teknologi og madkundskab i et undervisningsforløb udfra deres kerneelementer have, natur og køkken.

Workshop 3 – Brug skolehaven i mange fag
Ulla Sognstrup Larsen, projektleder på Skolehaver og Ann Arleth, lærer og UV-materialeudvikler
Med afsæt i de konkrete nyudviklede undervisningsmaterialer gives der inspiration til, hvordan skolehaven kan blive en del af årsplanen i indskolingen og mellemtrinnet.

Workshop 4 – Kom godt igang og lev længe
Anita Brædder, Leder af Natursamarbejdet, Aarhus kommune

Få hjælp og inspiration til at komme i gang med at opstarte en skolehave. Hør hvordan Aarhus kommune kom fra tanke til handling, deres organisering og finansering, samt hvad der med fordel kunne være gjort anderledes.

Dato og tid
Den 28. april 2015, Kl. 9.30-15.30

Sted
Julianas Drivhuse
Sivlandsvænget 29 A
5260 Odense S

Tilmelding her