Tretten børn dyrker have på demenshjem med 107 beboere

Hareskovskolen i Værløse samarbejder med demensplejehjemmet Bakkegården i Bagsværd om et Haver til Maver-projekt, hvor børnene har dyrkningskasser i hjemmets have sammen med de gamle.

Share on Facebook

Læs mere på Haver til Mavers hjemmeside

Beboerne i Bakkegården er meget optaget af børnenes kativiteter i haven. Foto: Haver til Maver

Tretten børn, som har det svært i skolen, har fået et frirum på plejehjemmet Bakkegården i Bagsværd. Børnene kommer fra 0.-2. klasse på Hareskovskolen i Vanløse, og de har alle sammen særlige behov og udfordringer.

I 2016 har de tretten børn dyrket forskellige afgrøder i ti plantekasser, som er etableret i hjemmets have i samarbejde med Haver til Maver. Eleverne passer afgrøderne, og Bakkegårdens beboere kan komme ud og være med til det, hvis de har lyst.

Børnene fra Hareskovskolen laver mad i udekøkken ad der grønsager, de har dyrket på plejecenteret i Bagsværd. Foto: Haver til Maver

Eleverne leger også i Bakkegårdens have, og har været meget optaget af hjemmets dyr. Der er bl.a. et voliere med fugle og får i en stor fold, selv om hjemmet ligger midt i Bagsværd by.

Omsorgscenter Bakkegården har 107 beboere, som alle lider af demenssygdomme, men trods sygdom kan beboerne have glæde af børnenes haveaktiviteter og besøg.

Eden Alternative-hjem

Bakkegården arbejder med Eden Alternatives principper. Det indebærer, at plejehjemmet skal opleves som et rigtigt hjem for dem, der bor der. Et Edenhjem skal være et hjem, hvor alle mødes i ligeværdighed som hele mennesker uanset alder, status og eventuelle diagnoser.

Inden for Eden Alternative mener man, at de såkaldte omsorgslidelser ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed er de værste plager for gamle mennesker på plejehjem. Mod de lidelser hjælper ingen piller. Derimod kan børn, dyr og grønne planter – de såkaldte Edenhjælpere – være med til at afhjælpe omsorgslidelserne.

Mange Edenhjem har samarbejde med skoler og børneinstitutioner, og i Eden-perspektiv giver samarbejdet mellem plejehjemmet og Haver til Maver god mening. Der er 17 registrerede Edenhjem i Danmark, og Bakkegården arbejder på at blive nummer 18.

Share on Facebook