Chisenhale Primary, London: Forældre driver skolehave i fattigkvarter

Aktive forældre har etableret skolehave på Chisenhale Primary School i et af Londons allerfattigste kvarterer for at give børnene bedre forståelse for hvor maden kommer fra.

Chisenhale5_500 Foto Ulla Skovsbøl
Chisenhale Primary School, London. Foto Ulla Skovsbøl ©

Chisenhale Primary er en traditionel storbyskole uden grønne udenomsarealer i et fattigt kvarter og med en etnisk meget blandet elevsammensætning, men aktive forældre har skabt to spændende skolehaver for at give børnenes hverdag et grønt islæt.

Den ene er en taghave oppe på den høje skolebygnings flade tag, den anden er en hyggelig have bag et stakit i et hjørne af skolegården. De bliver begge brugt som både fritidstilbud og som grønne læringsrum til undervisningen.

Haven er et redskab til kulturel integration

Chisenhale7_500 Foto Ulla Skovsbøl
Chisenhale Primary School, London. Foto Ulla Skovsbøl ©

Cathrine Liversidge, som selv har to børn i skolen, er primus motor i haveprojektet, og hun har med stort held engageret både lærere og andre forældre i ideen om, at det er vigtigt, eleverne oplever glæden ved at se noget gro, får jord under neglene og lærer om madens vej fra jord til bord i praksis fra de er helt små.

En gruppe forældrene hjælper med pasingen af bedene i sommerferien efter et vagtskema, og i alt er ca. 50 voksne frivilligt involveret i haven. Mange af familierne  i området har ingen tradition for at interessere sig for børnenes skolegang, men haven viser sig at være godt et middel at engagere forældre, som ellers ikke har noget at gøre med skolen,” fortæller Cathrine LIversidge.

Hun mener,  at haven med held  kan bruges til at fremme interkulturel forståelse og integration af forældre fra marginaliserede etniske grupper. Et af de små eksempler er skolens såkaldte ”Samosa-kasser.” Det er plantekasser, hvor børnene dyrker de specielle planter, som bruges i Bangladesh-specialiteten samosa. Det er først og fremmest løg, gulerødder, og koriander og et par andre krydderurter.

Kasserne er plantet til af forældre fra Bangladesh, og de samme forældre kommer og tilbereder samosaer med børnene, når bedet er klar til at høste. Det er et stort hit, fortæller Cathrine Liversidge, og det er en aktivitet, som er med til at fremme positiv opmærksomhed på den kulturelle diversitet.

Børnenes egne grønsager bliver desuden brugt i skolekøkkenets frokostordning. Det er ikke, fordi der er tale om de store mængder, men det er pædagogisk og psykologisk vigtigt for børnene, at de selv er med til at dyrke maden.

”Heldigvis har vi en fantastisk god køkkenleder. Når børnene kommer med en kasse små jordende rødbeder og er vældig stolte, så finder han altid en måde at bruge dem på,” forklarer Cathrine Liversidge.

Meget have for små midler

Chisenhale3_500 Foto Ulla Skovsbøl
Chisenhale Primary School, London. Foto Ulla Skovsbøl ©

Der er ikke mange penge til haven på Chisenhale Primary, men det er tilsyneladende heller ikke afgørende. Skolen fik et starttilskud på et par tudsind kroner fra Capital Growth, den NGO, som samarbejder med bystyret om at udbrede urbane haver. Siden har forældrene søgt fondsmidler i mindre skala og fået dem.

Lokale handlende i kvarteret har, sponsorerer haveredskaber og andre ting til haven, og eleverne er selv engagerede i at tjene penge til at dække udgifterne. Om sommeren laver de for eksempel jordbærstiklinger og blomsterampler, som bliver solgt til lærere og forældre, og til skolens julemarked laver de lavendelposer og lignende.

  • The Woodland TRUST, som arbejder på at fremme udbredelsen af hjemmehørende britiske træer har stillet træstiklinger til rådighed. Børnene planter dem i potter, og de skal også sælges til fordel for haven.
  • Waitrose supermarkedskæden har et særligt program for skolehaver, som skolen deltager i.
  • RHS, Royal Horticulture Society afholder skolehavekurser for lærere og stiller frø til rådighed for lærere, der har været på kurser.
  • Desuden er en række organisationer og projekter villige til at give støtte på forskellig vis. Det gælder London Children´s Flower Society, Grow your own potatos, Lesson in Loaf og The Real Bread Campaign.

Skoleledelsen og lærerne bakker op om skolehaven, men den var ikke blevet til noget, uden de engagerede forældre, og den ville heller ikke kunne overleve længe, uden forældrenes indsats.

Det er både dens styrke og dens svaghed. Det er et aktiv, at haven samler forældrene og skaber engegement i børnenes skolegange, men når det er forældrene, som tager hovedansvar og for haven, er det vanskeligere at få lærerne til at tage medejerskab og integrere haven i undervisningen.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *