Mere end 600 skolehaver i London

I London har mere end 600 byskoler i de seneste år anlagt skolehaver opmuntret af byens borgmester Boris Johnson og miljøorganisationen Capital Growth, som arbejder for at fremme ”urban gardening” i storbyen.

Læs mere i Ulla Skovsbøls hæfte: Skolehaver i London

Christchurch1_500
Christ Church Pirmary har omdannet en gammel byggegrund til en velfungerende skolehave. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Dansk rapport om skolehaver i London, hvor mere end 600 byskoler i de seneste år er anlagt skolehaver opmuntret af byens borgmester Boris Johnson og miljøorganisationen Capital Growth.

Det var et mål for bystyret og Ngo’erne, at der skulle etableres 2012 nye ”growing spaces” rundt om i storbyen inden Olympiaden i 2012. De mange nye dyrkningssteder på sportspladser, i baggårde, på husstage og andre utraditionelle steder skulle sende et signal om byens vilje til at fremme en bæredygtig udvikling, klimabevidst adfærd og til at forkorte fødevarernes ”food mileage” – længden af den vej, maden tilbagelægger, før den havner på tallerkenen.

Mange af de nye haver er skolehaver, der også tjener en række pædagogiske formål. Lige som i London er haven kommet på dagsordenen som et alternativt, udendørs læringsrum i mange andre storbyer i Europa og USA. Også i Danmark har der i de seneste år været stor interesse for haven som læringsrum, men især i byen er det en stor udfordring at få skolehaverne til at fungere. Derfor er erfaringerne fra London spændende i en dansk sammenhæng.

Download rapporten om skolerne her

Rapporten er udarbejdet i forbindelse med en studierejse til fem grundskoler i London, som alle gør sig bemærkede med forskellige former for skolehaver i efteråret 2012 søttet af Forfatterforeningens Autorkonto.

 

Rhyle Primary School, London: Havetimer på samlebånd

Rhyle Primary School har engageret en freelance skolehavelærer, som hver onsdag fører ét hold elever fra 0. til 5. klassetrin gennem et nøje planlagt undervisningsforløb i haven.

Rhyle1_500 Foto. Ulla Skovsbøl
Skolehave i Rhyle Park. London. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Rhyle Primary School har engageret en freelance skolehavelærer, som hver onsdag fører ét hold elever fra 0. til 5. klassetrin gennem et nøje planlagt undervisningsforløb i haven.

Haven på Rhyle Primary School i London ligger på selve skolen. Det er halvdelen af personalets parkeringsplads, som er inddraget til formålet. En smal sti mellem høje murer på begge sider fører ind til det grønne uderum med højbede, plantekrukker og en pergola, som er ombygget til drivhus for få midler. Der er ”ormeri,” bord og bænke og fem æbletræer plantet i store baljer.

Rhyle Primary priorterer haven højt

På Rhyle Primary har haven høj prioritet. Alle elever skal mulighed for at havetimer, og derfor har skolen ansat en skolehavelærer, Tom Moggach, på deltid. Hver anden onsdag tropper 80 børn efter tur op hos ham i haven i tidsrummet fra kl. 13 til 15.30 for at følge med på guidet tur i planternes verden. Der er en halv time pr. klasse fra børnehaveklassen til og med femte. Alle elever har stort set samme program, men tilpasset deres niveau, og i løbet af en måned har 320 børn et havebesøg på skoleskemaet.

Læs videre “Rhyle Primary School, London: Havetimer på samlebånd”

Chisenhale Primary, London: Forældre driver skolehave i fattigkvarter

Aktive forældre har etableret skolehave på Chisenhale Primary School i et af Londons allerfattigste kvarterer for at give børnene bedre forståelse for hvor maden kommer fra.

Chisenhale5_500 Foto Ulla Skovsbøl
Chisenhale Primary School, London. Foto Ulla Skovsbøl ©

Chisenhale Primary er en traditionel storbyskole uden grønne udenomsarealer i et fattigt kvarter og med en etnisk meget blandet elevsammensætning, men aktive forældre har skabt to spændende skolehaver for at give børnenes hverdag et grønt islæt.

Den ene er en taghave oppe på den høje skolebygnings flade tag, den anden er en hyggelig have bag et stakit i et hjørne af skolegården. De bliver begge brugt som både fritidstilbud og som grønne læringsrum til undervisningen.

Haven er et redskab til kulturel integration

Chisenhale7_500 Foto Ulla Skovsbøl
Chisenhale Primary School, London. Foto Ulla Skovsbøl ©

Cathrine Liversidge, som selv har to børn i skolen, er primus motor i haveprojektet, og hun har med stort held engageret både lærere og andre forældre i ideen om, at det er vigtigt, eleverne oplever glæden ved at se noget gro, får jord under neglene og lærer om madens vej fra jord til bord i praksis fra de er helt små.

Læs videre “Chisenhale Primary, London: Forældre driver skolehave i fattigkvarter”