Antorini er vild med skolehaver

Ideen om at bruge haven som læringsrum passer perfekt til tankerne bag Ny Nordisk Skole, sagde en begejstret børne- og undervisningsminister på Haver til Mavers første skolehavekonference.

Antorini2_500
Undervisningsminister Christine Antorini (S) var hovedtaler på Haver til Mavers skolehavekonference på Krogerup Avlsgaard. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

“Jeg kan ikke skjule det – jeg er rimeligt begejstret for Haver til Maver. Jeg er fuldstændig vild med ideen om, hvordan man her kan få en undervisning, der kombinerer det bedste af teori og praktik, anvendelsesorientering, bevægelse og trivsel.”

Sådan sagde børne- og undervisningsminister Christine Antorini, da hun fredag den 25. januar 2013 åbnede Haver til Mavers første skolehavekonference på Krogerupgård i Nordsjælland.

“Vi kan jo se i skolehaven, at børnene de trives, og vi ved, at når de synes, det er fedt undervisningsmiljø, så lærer de også bedre,” sagde hun.

Antorini mener, at haven giver unikke muligheder for inklusion af de børn, der klarer sig dårligt i den traditionelle undervisning. Den rummer også muligheder for forløb, der fremmer integration af elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Som skræddersyet til Ny Nordisk Skole

Konferencedeltagerne fik selv lejlighed til at teste undervisningskonceptet i praksis, og lavede for eksempel inskethoteller udendørs i vinterkulden.
Konferencedeltagerne fik selv lejlighed til at teste undervisningskonceptet i praksis, og lavede for eksempel inskethoteller udendørs i vinterkulden. Foto: Ulla Skovsbøl  ©

Haver til Mavers undervisningskoncept, hvor leg og læring, teori og praksis hænger sammen i et hele, passer efter undervisningsministerens mening perfekt til hendes visioner om Ny Nordisk Skole.

Ny Nordisk Skole er et tværgående forandringsprojekt for hele dagtilbuds- og undervisningssystemet, som bl.a. skal udvikle nye bud på, hvordan skolen kan være nedbryde negativ sociale arv og sikre, at børn og unge fra uddannelsesfremmede hjem går ud af folkeskolen med tilstrækkelige kundskaber til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Begejstringen resulterer ikke i cool cash

Ministeren ville imidlertid ikke love, at hendes begejstring for skolehaveideen føre til øgede bevillinger. Der følger ikke umiddelbart penge med udviklingsarbejdet.  På direkte forespørgsel svarede Christine Antorini, at kommunerne må selv sørge for de at stille de ressourcer til rådighed, som skolerne har brug for at udvikle udendørs undervisningstilbud i stil med Haver til Maver.

Andre oplægsholdere på konferencen demonstrerede imidlertid, at det i høj grad kan være op ad bakke, at overbevise kommunalpolitikere og lokale embedsmænd om, at skolehaver er værd at prioritere i budgetforhandlingerne.

Skolehavekonferencen på Krogerupgård samlede deltagere fra hele landet. Foto: Ulla Skovsbøl
Skolehavekonferencen på Krogerupgård samlede deltagere fra hele landet. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Louise Køster og Thomas Elletoft kunne således fortælle om, hvordan det havde taget tre år, at vinde gehør for deres ideer om et Haver til Maver projekt på deres ejendom Rababergården i Gribskov Kommune. Nu er det imidlertid endelig lykkedes, og fra foråret 2013 er Haver til Maver Gribskov en realitet. Kommunen har bevilliget en million kroner over tre år til haver, der i første omgang primært skal bruges af kommunens børnehaveklasser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *