London: Charlton Manor Primary bruger skolehaven i alle fag

På Charlton Manor Primary School bliver skolehaven integreret i stort set alle fag, og interkulturelt samarbejde med skoler i Indien og Japan giver havearbejdet en interkulturel dimension.

Charlton_500
Charlton Manor Primary. Foto: Ulla Skovbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

På Charlton Manor Primary School bliver skolehaven integreret i stort set alle fag, og interkulturelt samarbejde med skoler i Indien og Japan giver havearbejdet en interkulturel dimension.

Charlton Manor Primary School er en skole med stor mangfoldighed.  50 forskellige sprog er repræsenteret på skolen. Den ligger i et skoledistrikt, hvor gennemsnitsindtægten i forældregruppen placerer skolen blandt de ti procent ringest stillede i de britiske skolers sociale og økonomiske hierarki.

Men så meget desto mere er der grund til at gøre noget ekstra for at sætte kulør på skolens hverdag, mener skolens leder, Tim Baker, som har udviklet en lang række pædagogiske projekter, der skal fremme kreativitet og læring hos de svageste elever.  Et af initiativerne er skolehaven, som ligger i et hjørne af skolens grund bag en bygning, hvor der ind til for et par år siden bare var gammelt skrammel.

Med en investering på næsten en halv million kroner er den tidligere skrammelplads nu forvandlet til en lille oase med grønsagsbede, pergola, bistader, masser af fuglekasser, hønsehus og drivhus. Hele herligheden har kostet næsten en halv million. Tim Baker er kreativ, når det gælder finansiering. Pengene er skaffet gennem fonde, donationer og hos supermarkedskæden Waitrose, som aktivt støtter projekter, der har med børn og mad at gøre.

Haven bruges i alle fag

charlton2_500 Charlton Manor Primary. Foto: Ulla Skovbøl
Charlton Manor Primary. Foto: Ulla Skovbøl ©

”Når vi investerer så mange penge i haven, skal vi presse hver en dråbe læring ud af den, og en have kan bruges til alt muligt,” siger Tim Baker.

En del af eleverne på skolen har brug for ekstra sprogtræning, fordi de har engelsk som fremmedsprog, og samtidig vokser mange af dem op i familier, hvor der ikke er råd til ferie eller udflugter. Det betyder, at både deres sproglige formåen og deres erfaringsverden er begrænset. Haven kan efter Bakers mening være med til at kompensere for begge dele.

”Vores elever har brug for at opleve gennem sanserne, hvis de skal udvikle sproget. I haven kan de ligge i græsset, indsnuse duftene og lytte til lydene, og når de bagefter skal fortælle om det, lærer de nye ord og begreber,” siger han.

Han har også en vision om at få smagssansen mere i brug. Et nyt hjemkundskabs- og kantinekøkken og spisesal er lige taget i brug, og det er mening at madlavning og haveundervisning skal spille sammen.

Web-transmission fra fuglekassen

Charlton3_500 Charlton Manor Primary. Foto: Ulla Skovbøl
Charlton Manor Primary. Foto: Ulla Skovbøl ©

Selv i IT-undervisningen skal haven kunne bruges, mener Baker. Det sker allerede i det små på mange måder.  I en af havens fuglekasser er der for eksempel installeret et webkamera, så eleverne fra computere i klassen kan følge med i, hvad der foregår i reden lige fra æggene bliver lagt, til ungerne letter.

I skolens radiostudie – en anden af Bakers nyskabelser – arbejder de med digital lydredigering, og haven er en fin ”location” for junior-reporterne. De rapporterer på livet løs om, hvordan det går med æglægningen i hønsehuset, med halloween-græskarrenes tilvækst eller biernes hemmelige liv i bistaderne. Bierne appellerer i høj grad til både børn og undervisere. Der er meget at undersøge og lære om biernes liv og betydning, biologi og sociale organisationsstrukturer. Der er honning, som kan forarbejdes og sælges og mange andre undervisningsrelevante opgaver.

Sådan bruger Charlton Manor Primary haven i undervisningen: 

  • Læse- og skrivefærdighed: Skrive og læse, rapporter, logbøger, opgaver, digte, fortællinger, nyheder.
  • Talforståelse og regnefærdighed: Måle, veje, priser, budgetlægning, bogføring, økonomiforståelse.
  • Meteorologi: Måling af temperatur, nedbør, lufttryk, luftfugtighed. Viden om vejr og klima.
  • Historie: Kolonihavernes historie, afgrødernes kulturhistorie, plantefarver i forskellige epoker.
  • Geografi: Planter fra forskellige lande, klimatiske forhold forskellige steder på kloden af betydning for planters vækst.
  • IT:  Web cam i fuglekassen, digitale radioindslag fra haven, vejrstationens registreringer, vidensdeling via nettet med skolehaveklasser andre steder i verden.
  • Interkulturel kommunikation: Digital kommunikation med skoleklasse i Punjab – og senere andre steder i verden – om erfaringer fra skolehaven.

Interkulturelt skolehave samarbejde

Endelig er skolehaven omdrejningspunkt i et interkulturelt samarbejde med en skole i Punjap i Indien. Samarbejdet blev indledt i 2011 og har nu fungeret ca. et år. Det involverer flere klasser fra begge skoler, som hver især dyrker have. De er i kontakt med hinanden via Skype og e-mail en gang om måneden og udveksler erfaringer.

De klasser, som er involveret, prøver at dyrke hinandens afgrøder – henholdsvis indiske og britiske – og får erfaringer med hvilke planter, der kan gro under hvilke klimatiske forhold. De udveksler opskrifter og prøver at lave hinandens mad med de grønsager, de selv har dyrket. Skolen er desuden i gang med at etablere et tilsvarende samarbejde med et børnehjem i Nepal og samarbejder med en skole i Japan og flere andre europæiske skoler.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.