Haver til Maver på vej ud i landet

Skolehavekonceptet Haver til Maver i Humlebæk har vakt interesse landet over, og flere kommuner er på vej med skolehaver efter samme model.

Share on Facebook

Af Ulla Skovsbøl

Gilleleje Kommune har netop bevilliget en million kroner over tre år til at udvikle skolehaver på Rabarbergården hos Louise Køster og Thomas Elletoft. De to initiativtagere starter et  Haver til Maver projekt for områdets børnehaveklaser fra foråret 2013.

I Ringsted Kommune går startskuddet for en udgave af Haver til Maver med særligt fokus på naturen som lege- og læringsrum i kombination med havedyrkning og madlavning i det fri, og i Hørsholm er Haver til Maver allerede en realitet med iværksætteren Pernille Schnoor i spidsen.

Jordens bedste klasseværelse

Haver til Maver kalder selv skolehaven for ”Jordens bedste klasselokale,” og ”Virkelighedens Skole.” Konceptet bygger på et samspil mellem havedyrkning, udekøkken og naturformidling. Det er udviklet på Krogerupgård ved Humlebæk i et samarbejde mellem grønsagsfirmaet Aarstiderne og Fredensborg Kommune siden 2006.

I Fredensborg Kommune er Haver til Maver nu et tilbud til alle folkeskolelever, og ca.1200 børn deltager årligt i et Haver til Maver forløb, som består af otte til ti besøg på gården. Odense Kommune har også praktiseret Haver til Maver i flere år – i 2012 med haveforløb for atten skoleklasser.

Haver til Mavers vision: 

”Vi har den vision, at skolehaver skal udvikle og udbrede børnenes ejerskab til jorden, ved at lade dem grave, dyrke, høste og lave god mad af den. Naturen som klasserum giver børn jordbundende mad- og miljøoplevelser, konkret indsigt i naturen og de naturvidenskabelige områder, samt helt generelt en større social og faglig forståelsesramme, med større fornemmelse for sammenhængstænkning”.

Share on Facebook

Skolehavekonference på Krogerupgård

For første gang i årtier, samles skolefolk fra hele landet for at diskutere skolehaver. Haver til Maver inviterer til konference på Krogerupgård den 25.januar 2013.

Share on Facebook
Odense3-500 Foto: Ulla Skovsbøl
Haver til Maver. Stolte havedyrker i Haver til Mavers have i Falen, Odense. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Den 25. januar 2012 samles skolefolk fra hele landet for at diskutere og dele erfaringer med skolehaver, når Haver til Maver inviterer til konference på Krogerupgård.

Oplægsholderne tæller bl.a. undervisningsminister Christine Antorini, skuespiller og øko-aktivist Jytte Abildstrøm og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet Karen Wistoft. Haver til Maver betegner selv konferencen som en spirende dag, hvor deltagerne skal tage “det første spadestik til en bevægelse i børnehøjde, hvor alle børn kan opleve jordens bedste klasselokale”.

Skolehavebevægelsen har dog mere end hundrede år på bagen i Danmark, men Haver til Maver har revitaliseret ideen om at bruge haven som et alternativt læringsrum.

 

Share on Facebook

Haver til Maver er rykket vestpå

For andet år i træk afprøver skolerne i Odense Kommune skolehave-konceptet Haver til Maver. I 2012 kan 20 af kommunens 38 skoler tilbyde skolehave som fag.

Share on Facebook
Elever høster_Falen Odense. Foto Ulla Skovsbøl
Elever høster deres afgrøder i Haver til Maver på Falen i Odense. Foto Ulla Skovsbøl Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

De nye skolehavekoncept, Haver til Maver, er rykket mod vest. Haver til Maver er udviklet på Krogerupgård i Humlebæk i et samarbejde mellem Fredensborg Kommune og grønsagsfirmaet Aarstiderne.com.

Med støtte fra Trygfonden og midler fra Odense Kommunens bæredygtighedspulje er byens gamle traditionelle skolehaver på Falen ved at blive omskabt til et moderne undervisningstilbud.

Ideen bag Haver til Maver er at give børn mulighed selv at opleve og forstå sammenhængen mellem det der gror i jorden og den mad vi spiser. Haver til Maver går på tre ben: Børnene får erfaringer med at dyrke deres egne grønsager, de lærer at lave sund og lækker mad af havens produkter og de løser praktisk orienterede naturfagsopgaver i det fri.

I Odense er University Center Lillebælt partner i projektet, og pædagog- og lærerstuderende derfra skal undersøge børnenes brug af haven og det udendørs læringsrum i forbindelse med opgaver om fx maddannelse, haven i undervisningen, læringsstile og inklusion.

  • Skolehave, natur og udekøkken vægtes lige højt.
  • Pædagogikke skal være anerkendende og inkluderende
  • Børnenes læring skal være oplevelsesbaseret
  •  Haver til Maver drives økologisk.
Share on Facebook