To ministerier inviterer til skolehave-dag

Undervisningsministeriet og Fødevareministieret invterer sammen med Madkulturen til inspirationsdag om skolehaver den 28.4.15 i Odense

Haver til Maver, Natursamarbejdet, Brabrand. Foto: Ulla Skovbøl
Fødevareministeriet og Undervisningsministeriet vil udbrede kendskabet til haven som læringsrum med et heldagsseminar i Odense 28.4.15 Foto: Ulla Skovbøl ©

Undervisningsministeriet og Fødevareministeriet lancerer nye undervisningsmaterialer, en håndbog samt en rapport, som beskriver skolehaven som læringsrum. Det sker ved en temadag om skolehaver i Odense den 28. april

Dagen byder på oplæg om skolehavens potentiale som læringsrum, inspirationsoplæg om skolehavers anvendelse i ind- og udland, samt uderummets potentiale og udfordringer.

Om eftermiddagen afholdes der forkellige workshops, hvor der bl.a. vil være mulighed for at få en større indsigt i de nye undervisningsmaterialer i fagene dansk, matematik, natur/teknologi og madkundskab. Herudover fåes inspiration til skolehavens bredde som løsningsgalleri til understøttende læringaktiviteter samt erfaringer med etablering af skolehaver.

Se programmet her 

Workshops på dagen: 

Workshop 1 – Bredden i skolehaven
Ellen Habekost, Lektor og Gorm Friborg, Københavns Skolehaver
Bliv klogere på hvordan skolehaven kan anvendes som et mangfoldigt læringsrum til hele skoledagen, og hvordan haven kan understøtte SFO’en og klubbens formål og pædagogik.
Workshop 2 – Haver til maver
Karen Stevnbak Andersen og Sally Nordlund Andersen, haveundervisere Krogerup Avlsgaard
Haver til mavers undervisere vil give indsigt i, hvordan de inddrager fagene natur/teknologi og madkundskab i et undervisningsforløb udfra deres kerneelementer have, natur og køkken.

Workshop 3 – Brug skolehaven i mange fag
Ulla Sognstrup Larsen, projektleder på Skolehaver og Ann Arleth, lærer og UV-materialeudvikler
Med afsæt i de konkrete nyudviklede undervisningsmaterialer gives der inspiration til, hvordan skolehaven kan blive en del af årsplanen i indskolingen og mellemtrinnet.

Workshop 4 – Kom godt igang og lev længe
Anita Brædder, Leder af Natursamarbejdet, Aarhus kommune

Få hjælp og inspiration til at komme i gang med at opstarte en skolehave. Hør hvordan Aarhus kommune kom fra tanke til handling, deres organisering og finansering, samt hvad der med fordel kunne være gjort anderledes.

Dato og tid
Den 28. april 2015, Kl. 9.30-15.30

Sted
Julianas Drivhuse
Sivlandsvænget 29 A
5260 Odense S

Tilmelding her

 

Hækkerup og Antorini afsætter 2 mio. kr. til fremme af skolehaver

To millioner kroner fra Undervisnings- og Fødevarministeriet skal styrke folkeskolernes interessen for skolehaven som grønt læring.

havemaver-madlavn3
Elever i udekøkkenet. Haver til Maver på Krogerupgaard. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Undervisningsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har hver sat en million kroner af til udbredelse af skolehaver i hele landet. Tallene viser nemlig, at danske skolebørn lader noget tilbage at ønske, når det kommer til udeliv og viden om og engagement i madlavning og råvarer.

Det skaber risiko for en fremtidig generation, der ved alt for lidt om, hvor vores mad kommer fra, og hvad der er kvalitet. Samtidig er undervisning i skolehaven et godt udgangspunkt for, at børnene bevæger sig uden for klasserummet og lærer nyt ved selv at få mulighed for at afprøve teorier i praksis og ved at skolens omverden – fx lokale landbrug – kan bringes i spil.

Oplevelser, eksperimenteren og nydelse

”I skolehaver får eleverne lov til at dyrke deres egne tomater og gulerødder, få oplevelser i naturen og mulighed for at eksperimentere med at lave og nyde maden. Det giver plads til at lære på en anden måde med nysgerrighed og kreativitet, og så lærer børnene noget om, hvor råvarerne kommer fra”, siger Karen Hækkerup, minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i de to ministeriers fælles pressemeddelelse.

Læs videre “Hækkerup og Antorini afsætter 2 mio. kr. til fremme af skolehaver”