Tretten børn dyrker have på demenshjem med 107 beboere

Hareskovskolen i Værløse samarbejder med demensplejehjemmet Bakkegården i Bagsværd om et Haver til Maver-projekt, hvor børnene har dyrkningskasser i hjemmets have sammen med de gamle.

Share on Facebook

Læs mere på Haver til Mavers hjemmeside

Beboerne i Bakkegården er meget optaget af børnenes kativiteter i haven. Foto: Haver til Maver

Tretten børn, som har det svært i skolen, har fået et frirum på plejehjemmet Bakkegården i Bagsværd. Børnene kommer fra 0.-2. klasse på Hareskovskolen i Vanløse, og de har alle sammen særlige behov og udfordringer.

I 2016 har de tretten børn dyrket forskellige afgrøder i ti plantekasser, som er etableret i hjemmets have i samarbejde med Haver til Maver. Eleverne passer afgrøderne, og Bakkegårdens beboere kan komme ud og være med til det, hvis de har lyst.

Børnene fra Hareskovskolen laver mad i udekøkken ad der grønsager, de har dyrket på plejecenteret i Bagsværd. Foto: Haver til Maver

Læs videre “Tretten børn dyrker have på demenshjem med 107 beboere”

Share on Facebook

Asmildkloster Landbrugsskole får 100.000 kr. fra Nordea til skolehaver

Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg har fået 100.000 kroner fra Nordeafonden til at starte et Haver til Maver-projekt for lokale folkeskoleelver i 4. og 5. klasse 

Share on Facebook
Asmildkloster, Danmarks største landbrugskole, anlægger nu en skolehave til lokale folkeskoleelever med støtte fra Nordeafonden. Foto: Ulla Skovsbøl

Danmarks største landbrugsskole, Asmildkloster Landbrugsskole i Overlund ved Viborg, bliver et nyt skud på skolehaveorganisationen Haver til Mavers stamme.

Skolen, der er en klassisk, konventionel landbrugsskole, modtog den 17. november 100.000 kr. fra Nordeafonden til anlæg af skolehaver på en stor grund ned mod Nørresø. Her kan 4. og 5. klasser får tildelt et stykke jord, som de kan passe.

– Vi vil lave et sted, hvor den næste generation kan lære noget om miljø, natur, råvarer og bæredygtighed, og det kan de gennem Haver til Maver. Vi synes, vi har et stort ansvar for, at børn lærer, hvor tingene kommer fra, og jeg er ikke i tvivl om, at lærerne ude på skolerne kan se, det er en rigtig god ide, siger Liselotte Puggard, projektkoordinator på skolen til flere medier.

Skolens forstander, Lars Møgelbjerg Andersen, ser skolehaverne som en vej til rekruttering af elever til landmandsuddannelsen:

– Det skal hjælpe os til flere elever i fremtiden, for det er vigtigt for Danmark, sagde forstanderen, da skolen modtog chekken på 100.000 kr. fra Noreafonden.

Gråsten Landbrugsskole har allerede som den første landbrugsskole i Danmark anlagt skolehaver efter Haver til Mavers koncept, som bl.a. indebærer at jorden skal dyrkes økologisk.

Share on Facebook

Ny håndbog til fælleshaver i boligforeningen fra BoGro

Projektet BoGro, som udspringer af skolehaveorganisationen Haver til Maver, lancerer en nyttig håndbog i fælleshaver for folk i almennyttige boliger.

Share on Facebook

Download håndbogen her fra den 14.11.2017

Projektet BoGro er startet af Haver til Maver med det formål at skabe grobund for fælleskaber og bedre livskvalitet i udsatte boligområder med haven som omdrejningspunkt. Foto: Ulla Skovsbøl

Dyrk en fælleshave og lær hinanden bedre at kende. Det kunne være sloganet for organisationen BoGro, som den 14. november lancerer en ny håndbog til ildsjæle, der vil starte fælleshaver i almennytte boligområder sammen med andre beboere.

Håndbogen bygger på to års samarbejde mellem Haver til Maver,  Områdesekretariat Helsingør og beboere i tre almennyttige boligeområder i Nordsjælland: Tibberupparken, Vapnagaard og Nøjsomhed. Nordeafonden har støttet projektet med 6,7 mio. kr.

Formålet med det fælles projekt BoGro har været at  vise, hvorfor og hvordan dét at dyrke grønsager og lave mad sammen kan blive grobund for fællesskaber, forklarer Daniel Hervik, Udviklingschef Haver til Maver og medforfatter af håndbogen.

“Fællesskab kan være nøglen til et godt, trygt boligområde. Med hele opblomstringen af byhaver og vores egne erfaringer med skolehaver havde vi en formodning om, at haven kunne være med til at skabe fællesskab,” forklarer han. Læs videre “Ny håndbog til fælleshaver i boligforeningen fra BoGro”

Share on Facebook