Skolehave skal skabe dialog mellem landbrug og samfund

Korinth Landbrugsskole anlægger skolehaver til lokale folkeskoleelever med håb og at så en landbrugsinteresse i skoleleverne og forbedre dialogen mellem landbruget og resten af samfundet.

Landbrugsskolelærer Henning Søholm tror, at skolehaverne på Korinth Landbrugsskole kan fremme forståelsen mellem landbruget og resten af samfundet. Foto: Ulla Skovsbøl
Landbrugsskolelærer Henning Søholm tror, at skolehaverne på Korinth Landbrugsskole kan fremme forståelsen mellem landbruget og resten af samfundet. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Afstanden fra traktorens førerhus og ned til jorden og planterne, der spirer i den, er blevet for stor, og det er afstanden mellem landbruget og resten af samfundet også. Der er brug for en bedre dialog, og den kan skolehaver på landbrugsskolerne måske være et med til at fremme.

”Hvis vi skal blive ved med at kunne tiltrække unge til uddannelserne, er vi nødt til at kunne gå i dialog om landbrugets rolle i samfundet og den måde, vi producerer fødevarer på. Vi har virkelig brug for den dialog.”

Sådan siger Henning Søholm, lærer ved Dalum og Korinth Landbrugsskoler, der drives som én erhvervsskole.

Læs videre “Skolehave skal skabe dialog mellem landbrug og samfund”

Friskole ved Vammen sætter permakultur på skemaet

På Langsø Friskole i Vammen ved Viborg er 2.-3. klasse i gang med at anlægge en permakultur-skole-skovhave. I den skal eleverne lære, hvordan man kan dyrke jorden samspil med naturen uden at ødelægge de naturlige økosystemer.  

Børn ved skolenLæs mere om Permakultur her
Artikel i Friskolebladet om haven i Vammen (side 6-8)

Af  Mette Brinch

Der er mange pædagogiske muligheder i både skolehave og udeskole. På Langsø Friskole bruger vi udeskole året rundt i alle fag.  Det handler i bund og grund om at komme op af stolen og ud og bruge kroppen og omgivelserne i læringen.

Hos os har vi en vision om, at vores elever kan være med til at præge udviklingen mod en mere bæredygtig fremtid, hvis vi lærer dem om, hvordan fremtidens dyrkning af afgrøder kan gøres anderledes, end man traditionelt har gjort det sidste halve århundrede.

Det er vigtigt, at børnene ser sammenhængene i naturen, oplever hvordan planter og dyr støtter hinanden i et naturligt system, forstår at vi mennesker kan drage nytte af dette system og støtte det naturlige system i stedet for at ødelægge det. Derfor har vi valgt ikke kun at anlægge en skolehave, men en permakultur-skovhave.

Læs videre “Friskole ved Vammen sætter permakultur på skemaet”

USA: Skolehaver forbedrede læring, sundhed og trivsel hos fattige børn

Skoleleder Raymond Isola fra San Francisco så markant bedre præstationer, motivation, sundhed og trivsel hos sine fattige og dårligt stillede elever,efter at skolehave kom på skemaet. Nu lærer han andre amerikanske skoleledere samme lektie.

Raymond Isola var skoleleder i 13 år på Sanchez skolen i et af San Fransisco dårligst stillede kvarterer. Foto: Ulla Skovsbøl
Raymond Isola var skoleleder i 13 år på Sanchez skolen i et af San Fransiscos dårligst stillede kvarterer. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Raymond Isola sagde ja til en af sit livs største udfordringer, da han i 1999 accepterede jobbet som skoleleder på Sanchezskolen i et fattigt skoledistrikt i San Francisco, Californien. De fleste indbyggere i kvarteret var latinamerikanere og mexicanere med dårlige jobs og lave lønninger, og skolen var fuld af børn, der ikke klarede sig særlig godt på nogen måder.

80 pct. af eleverne kom fra hjem med lav indkomst. 60 pct. havde engelsk som fremmedsprog og hver fjerde elev var et diagnose-barn med behov for specialundervisning. Dertil kom at mange af børnene var dårligt ernærede og ikke fik nok at spise derhjemme.

Den situation er ikke usædvanlig for en amerikansk skoleelev, for hvert fjerde barn i USA er ifølge Raymond Isola ”food insecure” og kan altså ikke være sikker på, at der er mad på bordet ved næste måltid – endsige sund mad.

Læs videre “USA: Skolehaver forbedrede læring, sundhed og trivsel hos fattige børn”