Chatsworth Primary, London: Skolehaven er fem meter bred

En skolehave behøver ikke at være stor for at fungere godt. Chatsworth Primary School har fjernet fem meter asfalt langs og skabt et alsidigt udendørs læringsmiljø til ”lifeskils”.

Share on Facebook
Chatsworth1_500 Foto Ulla Skovsbøl
Chatsworth Primary School. Foto Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

En skolehave behøver ikke at være stor for at fungere godt. Chatsworth Primary School har fjernet fem meter asfalt langs og skabt et alsidigt udendørs læringsmiljø til ”lifeskils”

Chatsworth Primary Shcool er en grundskole med 500 elever i den grønne middelklasse forstad Hounslow i Londons sydvestlige hjørne.  Her har alle elever fra børnehaveklassen til og med tredje skolehave på skemaet en halv dag om ugen.

I 2012 blev ordningen udvidet til også at omfatte anden og tredje klasse. Klasserne er store efter dansk målestok– 30 elever – men på skolehavedagene bliver de delt i to grupper fra morgenstunden. Femten går med skolehavelæreren, og femten bliver hos klasselæreren indenfor. Om eftermiddagen bytter de to hold, så skolehavelæreren altid har det samme forløb to gange på en dag.

Skoleleder, David Wrights begrundelse for at prioritere skolehaven så højt i undervisningen er hverken, at jorden og planterne i sig selv er vigtige eller at mad eller sundhed har specielt høj prioritet.  For ham handler haven om livsduelighed:

”I skolehaven får børnene først og fremmest “lifeskills,” selvstændighed og samarbejdsevne, og det er om noget, hvad de har brug for i den verden, der venter dem,” forklarer han.

Læs videre “Chatsworth Primary, London: Skolehaven er fem meter bred”

Share on Facebook

Skolehaver i praksis – en bog om haven som læringsrum

Interessen for skolehaver spirer landet over. Bogen Skolehaver i praksis beskriver udviklingen og viser, hvordan haven bliver brugt i undervisningen både herhjemme og i udlandet.

Share on Facebook
- er en bog om haven som læringsrum.m Frydenlund, 2012
– er en bog om haven som læringsrum.m Frydenlund, 2012

Af Ulla Skovsbøl

Interessen for skolehaver spirer landet over. Bogen Skolehaver i praksis beskriver udviklingen og viser, hvordan haven bliver brugt i undervisningen både herhjemme og i udlandet.

Det er i høj grad interessen for økologi, bæredygtighed sundhed og madkvalitet, som har som givet skolehaverne nyt liv. Moderne børn har tit ingen føling med, hvor maden kommer fra og hvordan bliver til. Haven giver dem praktisk og håndgribelige erfaringer med at dyrke grønsager, og madlavning i haven giver appetit på sund mad.

Samtidig gør kravene om mere inkluderende undervisningen i folkeskolen skolehaven relevant som undervisningsmiljø på en ny måde. Haven taler til alle sanser, og eleverne kan bruge alle læringsstile i det det udendørs læringsrum.

Teori og praksis går op i en højere enhed, og det er netop hvad der er brug for i fremtidens skole, ifølge børne- og undervisningsminister Christine Antorini. Hun mener, skolehaven skal være en naturlig del af Ny Nordisk Skole, fremtidens uddannelsessystem.

Læs videre “Skolehaver i praksis – en bog om haven som læringsrum”

Share on Facebook

Antorini interesseret i skolehaver

Skolehaver hører med til undervisningsminister Christine Antorinis vision om Ny Nordisk Skole.

Share on Facebook

Video om undervisningsministerens besøg i Københavns Skolehaver:

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini besøgte  i maj 2012 én af de københavnske skolehaver for at lade sig inspirere til den kommende reform af folkeskoleloven, som hun kalder Ny Nordisk Skole.

– Jeg tror ikke, vi kan undvære skolehaverne i Ny Nordisk Skole, siger ministeren i denne video.

Share on Facebook