Odense sikrer skolehaver til 40 klasser

Efter fire succesfulde år med skolehaver i Odense har byrådet besluttet at udvide det kommunale tilbud med yderligere to skolehaver.

Oldese børn 1 Foto: Ulla Skovsbøl
Odsense Byråd afsætter 700. 000 kr. til at etablere skolehaver to nye steder i kommunen. Der bliver årligt afsat én million kroner til drift af skolehaverne. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

Odense Kommune bevilligere 700.000 kr. til to ekstra skolehaver og sætter to millioner ekstra af til drift de kommende fire år. Fremover vil 40 klasser årligt få mulighed for at deltage i skolehaveforløb.

De seneste fire år har der Odense været med i Haver til Maver og hvert år tilbudt skolehaveforløb til 16 klasser fra byens skoler i haverne, som ligger i et gammelt kolonihavekvarter, Falen, og det har væet så stor en succes, at tilbuddet nu bliver udvidet med to ekstra haver.

– Der er så mange positive aspekter ved Haver til Maver-projektet, mener børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) til Fyns Stiftstidende.

– Børnene lærer en masse om dyrkning af grøntsager og urter, de får indblik i økologi og bæredygtighed, de bruger deres sanser og får måske grundlagt en kritisk sans som forbrugere. Samtidig får de trænet færdigheder som dansk og matematik, når de arbejder med opskrifter, siger hun.

Odensebørn 3 Foto: Ulla Skovsbøl
I Odense har skolehavelærer Thomas Høgedal gjort en stor indsats for at gøre Haver til Maver til et polulært undervisningstilbud – og radiser til en populær spise. Foto: Ulla Skovsbøl ©

Udvidelsen af tibuddet betyder, at Haver til Maver Odense vil kunne tage give 40 skoleklasser tilbud om undervisningsforløb på otte gange, hvor de sår, dyrker, høster og spiser deres egne grønsager.

Haver til Maver i Odense har hidtil været finansieret via en kommunal miljøhandlingsplan, men de penge forsvinder sammen med 2015.I stedet har politikerne nu besluttet at investere 700.000 kr. i flere haver næste år og derefter en million kroner årligt til drift.

Pengene skal bruges til at frikøbe en eller flere undervisere fra byens folkeskoler til at drive, vedligeholde og undervise i skolehaven.

piger sår Falen. Foto: Ulla Skovsbøl
Haver til Maver i Odense har været et tilbud børn fra 16 klasser de seneste fire år. Nu bliver tilbuddet udvidet til 40 klasser. Foto: Ulla Skovsbøl ©

 

Rudolf Steiner Skolen i Odense med på skolehavebølgen

Den Grønne Planet er navnet på en 650 kvm stor skolehave, som Rudolf Steiner Skolen i Odense etablerede i 2012.

Læs mere på skolens hjemmeside

have_flag
Foto: Rudolf Steinerskolen, Odense

Rudolf Steiner Skolen i Odense fik sin egen skolehave lige ved siden af skolen i efteråret 2012 på en 650 kvadratmeter stor grund.

Det er tanken, at skolehaven kan indgå som en del af undervisningen på de forskellige klassetrin, og at praksis kombineres med teori, så det ikke kun kommer til at handle om at luge have. Rudolf Steiner Skolen ser haven som en oplagt mulighed for at udvikle den virkelighedsnære pædagogik, som skolen er funderet på. I haven får eleverne kendskab til forskellige fænomener ved helt håndgribeligt at arbejde med dem og gøre deres egne erfaringer.

Skolehaven er økologisk/biodynamisk dyrket og lægger sig dermed naturligt i forlængelse af skolens pædagogiske grundlag og Rudolf Steiners tanker om den biodynamiske dyrkningsform, som han i øvrigt er ophavsmand til.

 

Haver til Maver er rykket vestpå

For andet år i træk afprøver skolerne i Odense Kommune skolehave-konceptet Haver til Maver. I 2012 kan 20 af kommunens 38 skoler tilbyde skolehave som fag.

Elever høster_Falen Odense. Foto Ulla Skovsbøl
Elever høster deres afgrøder i Haver til Maver på Falen i Odense. Foto Ulla Skovsbøl Foto: Ulla Skovsbøl ©

Af Ulla Skovsbøl

De nye skolehavekoncept, Haver til Maver, er rykket mod vest. Haver til Maver er udviklet på Krogerupgård i Humlebæk i et samarbejde mellem Fredensborg Kommune og grønsagsfirmaet Aarstiderne.com.

Med støtte fra Trygfonden og midler fra Odense Kommunens bæredygtighedspulje er byens gamle traditionelle skolehaver på Falen ved at blive omskabt til et moderne undervisningstilbud.

Ideen bag Haver til Maver er at give børn mulighed selv at opleve og forstå sammenhængen mellem det der gror i jorden og den mad vi spiser. Haver til Maver går på tre ben: Børnene får erfaringer med at dyrke deres egne grønsager, de lærer at lave sund og lækker mad af havens produkter og de løser praktisk orienterede naturfagsopgaver i det fri.

I Odense er University Center Lillebælt partner i projektet, og pædagog- og lærerstuderende derfra skal undersøge børnenes brug af haven og det udendørs læringsrum i forbindelse med opgaver om fx maddannelse, haven i undervisningen, læringsstile og inklusion.

  • Skolehave, natur og udekøkken vægtes lige højt.
  • Pædagogikke skal være anerkendende og inkluderende
  • Børnenes læring skal være oplevelsesbaseret
  •  Haver til Maver drives økologisk.